Platforma LGBT organizacija, aktivista i aktivistkinja

2028

Nakon zabrane Povorke ponosa, planirane za 20. septembar 2009. godine, na Platou ispred Filozofskog fakulteta, pod sloganom Vreme je za ravnopravnost, postalo je više nego očgledno da je prisutno nasilje i mržnja prema svemu drugačijem, prevazišlo pitanje prava LGBT osoba te da je potrebno zajedničko angažovanje svih ključnih faktora u našem društvu kako bi se ovaj problem rešio.

Ovakav epilog Povorke ponosa koja je za cilj imala promociju ljudskih prava i sistema vrednosti u čijoj su osnovi sloboda izbora, jednakost i ravnopravnost – znači obavezu za sve vladine i nevladine strukture, medije i LGBT zajednicu, institucije – da se postavi jasna platforma borbe za ostvarivanje ljudskih prava koja su ovom zabranom pogažena. Ustav Republike Srbije, najviši pravni akt naše zemlje, postojeći domaći zakoni, ratifikovane povelje, nas takođe na to obavezuju.

Nakon petomosečnog procesa tokom kojeg je ostvarena saradnja sa predstavnicima najvažnijih institucija, dobijena dragocena podrška od domaćih i stranih nevladinih organizacija, brojnih ambasada, javnih ličnosti – najvećim uspehom smatramo postavljanje teme ljudskih prava istopolno orijentisanih osoba u sam centar društveno – političke agende kao i prestanak zanemarivanja i ignorisanja položaja čitavog jednog dela populacije koji trpi nasilje i diskriminaciju.

Skupovi koji se dešavaju narednih dana u Beogradu, svakako su deo odgovora na nedopustivo nasilje prema LGBT populaciji, prebijanje stranih državljana, sveopštu atmosferu straha koja je prisutna tokom proteklih nedelja i Organizacioni odbor je u kontaktu sa organizatorima ovih dešavanja i uzeće aktivno učešće na samim okupljanjima. Pružamo punu podršku aktivnostima koje imaju za cilj da ukažu kršenje osnovnih ljudskih prava kakvo je i pravo na slobodno okupljanje.

Smatramo da se ozbiljnim problemom kakvo je pitanje nasilja i mržnje prema svemu drugačijem, moramo baviti udruženo, na svim nivoima i konstantno. Pitanje prava na seksualnu orijentaciju vidimo kao deo korpusa osnovnih ljudskih prava koja su nedeljiva i među kojima ne postoji hijerarhija. Želimo, ovim putem, da najavimo izradu Platforme borbe za ljudska prava LGBT osoba i u tom smislu, Organizacioni odbor će pozvati sve LGBT organizacije iz Srbije da zajedno utvrde principe, ciljeve i plan aktivnosti na kojima ćemo zajedno raditi a čiji će svakako važan deo biti i pitanje održavanja i organizovanja naredne Povorke ponosa.

U narednom periodu, uputićemo poziv organizacijama koje se bave kršenjem prava gej i lezbejske populacije kako bismo, na osnovu dogovorene platforme što pre počeli sa stvaranjem atmosfere i svih potrebnih preduslova u društvu koji će omogućiti ne samo bezbednosne uslove za održavanje Povorke ponosa u centru grada, gde joj je i mesto, već i osigurati suštinsku jednakost za sve građane i građanke bez obzira na lično svojstvo koje poseduju.

Organizacioni odbor Povorke ponosa