Uklonimo barijere – snimanje spota

2007

U skladu sa aktivnostima, projektni tim Odbora za ljudska prava Niš je zajedno sa članovima Mreže podrške, a uz tehničku podršku RTV5 u utorak, 16. novembra izabrao par lokacija za snimanje spota. Snimanje jednominutnog spota će upravo prikazati problem nedostupnosti i diskriminacije u Nišu sa kojima se svakodnevno suočavaju osobe sa invaliditetom, ali i stara, slabopokretna lica kao i lica sa malom decom. Prikazivanjem spota u javnosti će se poslati direktna poruka svim građanima/kama Niša o važnosti i neophodnosti uklanjanja arhitektonskih barijera zarad nesmetanog kretanja osoba sa invaliditetom, kao i starih, slabopokretnih lica i lica sa decom. Takođe, spot je jedan od načina pomoći u podizanju svesti pripadnika lokalne zajednice za stvaranje jednakosti u društvu.