Uklonimo barijere – sastanak Mreže, 31.08.2011.

2037

Odbor za ljudska prava Niš i ove godine nastavlja sa procesom javnog zastupanja u cilju  smanjenja  diskriminacije osoba sa invaliditetom stvaranjem pretpostavki za njihovo aktivno uključivanje u život lokalne zajednice, i poštovanje načela jednakosti za sve građane Niša. Projekat “Uklonimo barijere – jednakost za sve” u 2011. godini ima za cilj izdvajanje posebne budžetske stavke u iznosu od 3.500.000 dinara u okviru dela namenjenog Upravi za obrazovanje za postavljanje rampi za pristup obrazovnim ustanovama za osobe sa invaliditetom.

U skladu sa projektnim aktivnostima, projektni tim Odbora za ljudska prava iz Niša, zajedno sa članicama Mreže održao je sastanak u okviru projekta „Uklonimo barijere – jednakost za sve“. Sastanak je održan u sredu, 31. avgusta u prostorijama Udruženja distrofičara grada Niša, a sastanku su prisustvovali: Dragan Đorđević (koordinator projekta), Milan Krstev (asistent na projektu), Jelena Petrović (asistent na projektu), Marija Tomić (pravnica), kao i  članovi Mreže – Peko Ristić (udruženje distrofičara Niš), Zoran Đorđević (Udruženje paraplegičara nišavskog okruga), Biljana Đorđević (sekretar udruženja).

Na ovom sastanku bilo je reči o planiranim aktivnostima za septembar mesec, tj. za organizaciju i pripremu I Otvorenog foruma na kome će biti reči o nedostupnosti obrazovnih institucija grada Niša (osnovne, srednje škole i fakulteti).

Mrežu čine sledeće organizacije: Centar za samostalni život invalida, Udruženje distrofičara grada Niša, Niško udruženje studenata sa hendikepom i Udruženje paraplegičara nišavskog okruga.