Uklonimo barijere – sastanak Mreže, 27.10.2011.

2059

Odbor za ljudska prava Niš i ove godine nastavlja sa procesom javnog zastupanja u cilju  smanjenja  diskriminacije osoba sa invaliditetom stvaranjem pretpostavki za njihovo aktivno uključivanje u život lokalne zajednice, i poštovanje načela jednakosti za sve građane Niša. Projekat “Uklonimo barijere – jednakost za sve” u 2011. godini ima za cilj izdvajanje posebne budžetske stavke u iznosu od 3.500.000 dinara u okviru dela namenjenog Upravi za obrazovanje za postavljanje rampi za pristup obrazovnim ustanovama za osobe sa invaliditetom.

U skladu sa projektnim aktivnostima, projektni tim Odbora za ljudska prava iz Niša, zajedno sa članicama Mreže održao je sastanak u okviru projekta „Uklonimo barijere – jednakost za sve“. Sastanak je održan u četvtrak, 27. oktobra u prostorijama Udruženja distrofičara grada Niša. Sastanku je, pored stalnih članova i članica Mreže i projektnog tima Odbora, prisustvovao i Igor Trajković, dipl. saobraćajni inženjer koji je pomoćnik načelnika Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj. Cilj sastanka je bio da se, pored planiranih aktivnosti za naredni period za početak adaptacije obrazovnih ustanova, porazgovara i o sredstvima koja su već izdvojena u budžetu grada Niša za 2011., i planu utroška tih sredstava.

Mrežu čine sledeće organizacije: Centar za samostalni život invalida, Udruženje distrofičara grada Niša, Niško udruženje studenata sa hendikepom i Udruženje paraplegičara nišavskog okruga.