TV emisija – Participacija osoba sa invaliditetom u Nišu

2131

Projekat “Jednakost za sve” koji je realizovao Odbor za ljudska prava Niš, imao je za cilj informisanje osoba sa invaliditetom u cilju smanjenja diskriminacije i stvaranja pretpostavki za njihovo aktivno uključivanje u život lokalne zajednice. Projektom je bilo predviđeno snimanje 5 TV emisija sa temama Pristupačnost, Participacija osoba sa invaliditetom, Zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Zdravstvo i socijalna zaštita i Jednako i dostupno obrazovanje za sve i tribina kao poslednja aktivnost koja je sumirala svih pet tema i istaknula važnost i obaveznost poštovanja principa jednakosti i ravnopravnosti svih građana Niša. Svih 5 TV emisija i jedna TV tribina emitovane su na Niškoj televiziji.

Emitovanje emisija sa navedenim temama su osim informacija bitnih za osobe sa invaliditetom, uključile i ljudsku priču samih osoba sa invaliditetom, kao i odgovorna lica koja su govorila o problemima sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom, ali i o sistemskom rešavanju problema. Sam koncept emisija je uticao na veće informisanje građana/ki Niša i donosioce odluka o svakodnevnim problemima sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom, kao i ohrabrivanje osoba sa invaliditetom da uzmu aktivno učešće u lokalnoj zajednici. Sa druge strane, uspeli smo da realizacijom ovog projekta dodatno podignemo političku vidljivost osoba sa invaliditetom u Nišu, i povežemo sa drugim aktuelnim projektima koji se direktno tiču osoba sa invaliditetom, kako Odbora za ljudska prava Niš tako i državnih institucija.

Druga emisija bila je posvećena Participaciji osoba sa invaliditetom, gde su pored  članova udruženja, govorili i Zoran Ignjatijević, direktor sportskog centra „Čair“, Biljana Vujović, direktorka Narodnog pozorišta Niš, Jordan Ivanović, predsednik Saveta za rad sa osobama sa invaliditetom.

Projekat “Jednakost za sve” realizovan je uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije.