Treći seminar Mreže Pravne Pomoći CHRIS

2086

Treći seminar u okviru realizacije projekta “Mreža pravne pomoći CHRIS-YUCOM” održan je u prostorijama Odbora za ljudska prava Niš 11. maja 2004.

Dugoročni cilj ovog projekta je promocija i zaštita ljudskih prava, u skladu sa najvišim međunarodnim pravnim i profesionalnim standardima, i jačanje vladavine prava i priprema Srbije za integracione procese. Glavni cilj projekta je decentralizacija već uspešnog modela i uvođenje dodatne obuke za pravne zastupnike, kao i nastavak zastupanja i lobiranja. Formiranje i obuka timova pravnika i advokata koji se bave slučajevima povrede ljudskih prava širom Srbije.

Seminaru su prisustvovali advokati (CHRIS-ov regionalni pul cini 13 advokata), pravnici i koordinatori: CHRIS-a, Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji (Odbor za prava čoveka Vranje; Odbor za ljudska prava Negotin; Odbor za ljudska prava Niš; Građanski forum Novi Pazar) i YUCOM-a.

Na seminaru razmatrane sledeće teme:

Pravna pomoć u izmenjenim okolnostima
Potrebe za strateškim slučajevima kao vidom promocije i zaštite ljudskih prava
Selekcija slučajeva za strateško zastupanje (kriterijumi za selekciju, činjenice, odsustvo kvalifikacija, način rada itd.)
Izveštavanje o slučajevima podobnim za strateško zastupanje koji će biti predmet razmatranja za ECHR
Načelni dogovori oko kampanje za slučajeve koji su podobni za strateško zastupanje
Pregled slučajeva koji su do sada bili u zastupanju.

Radionicari su bili:

Dragan Đorđević, koordinator projekta CHRIS
Dušan Prvulović, koordinator projekta CHRIS
Zorka Kovačević, pravnica YUCOM
žarko Petrović, advokat YUCOM
Gost seminara je bio Goran Miletić, program officer švedskog Helsinškog odbora za ljudska prava, donatora projekta.