Sastanak Radne grupe za izradu medijske strategije

1983

Na sednici  Radne grupe Vlade Republike Srbije za izradu strateškog dokumenta u oblasti javnog informisanja  16. avgusta 2016. godine u Beogradu, na kojoj se raspravljalo  o projektnom sufinansiranju, prenosu sredstava izdavačima medija po drugim osnovama i informisanju na teritoriji AP KiM,  predstavnici Odbora za ljudska prava Niš i Edukacionog centra Leskovac predstavili su više predloga za unapređenje projektnog sufinansiranja medijskih sadržaja od javnog interesa.

Članovima Radne grupe predstavljena je inicijativa  “Otvoreni medijski sadržaji”.  Konkursno sufinansiranje izrade medijskih sadržaja od javnog interesa treba unaprediti u cilju dobijanja kvalitetnijih medijskih sadržaja i smanjenja zloupotrebe javnog novca. Otvoreni medijski sadržaji su jedna od inicijativa koja povećanjem transparentnosti finalnih rezultata procesa konkursnog finansiranja  (medijskih sadržaja) može dodatno da unapredi kvalitet samog procesa. Ideja je da se u budućim konkursima za sufinansiranje izrade medijskih sadržaja od javnog interesa na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou uvede obaveza svim korisnicima donacija (medijima) da na jednom mestu na internetu objave sve medijske sadržaje koje su proizveli. Pomenuti medijski sadržaji su sufinansirani javnim novcem do 80% budžeta i smatramo da nakon realizacije projekta (emitovanja u medijima) treba da budu besplatno dostupni preko interneta i budu objavljeni u formi otvorenih podataka. Inicijativu “Otvoreni medijski sadržaji” prezentovao je Ivan Grujić.

Dragan Đorđević prezentovao je  članovima Radne grupe još tri predloga za unapređenje projektnog sufinansiranja medijskih sadržaja od javnog interesa:

  • Pravo učešća na konkursu nemaju štampani i onlajn mediji koji ne prihvataju nadležnost Saveta za štampu;
  • Učesnici konkursa koji su dobili sredstva, kao i lica kojima su odobrena sredstva na osnovu pojedinačnog davanja, uz finansisjki izveštaj o realizaciji projekta podnose i izveštaj ovlašćene revizorske firme;
  • Organ javne vlasti dužan je da sprovede javne rasprave i uključi građane u definisanje tema od javnog interesa u oblasti javnog informisanja, i te teme uvrsti u odluke opštinskog/gradskog veća i deo konkursa za sufinansiranje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.