Saradnja Mreže CHRIS- Odbora za ljudska prava Niš i Niškog udruženja studenata sa hendikepom

2023

U ponedeljak, 8. maja, u prostorijama Niškog udruženja studenata sa hendikepom, održan je mini-seminar u okviru projekta „Hendikep je pitanje ljudskih prava i antidiskriminacije”.

Seminar je bio namenjen studentima sa hendikepom koji su u svom životu, tokom školovanja i obavljanja svakodnevnih aktivnosti nailazili na nerazumevanje, nepoštovanje i grubo kršenje svojih elementarnih ljudskih prava koja moraju biti dostupna svima.

Posle uvodne reći Dragana Đorđevića (kancelarija Mreže CHRIS- Odbor za ljudska prava Niš), sa učesnicima seminara, mahom studentima i studentkinjama prava, pravnicima i pravnicama kao i aktivistima i aktivistkinjama studentskih organizacija, razgovarao je Bratislav Todorović, advokat Mreže CHRIS- Odbora za ljudska prava Niš. Teme njegovog izlaganja su bile:

-Međunarodni ugovori o ljudskim pravima i ostvarivanje zaštite na međunarodnom nivou
-Evropski sistem zaštite ljudskih prava
-Zaštita ljudskih prava u okviru OUN
-Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima
-Regionalni izvori kojima je zabranjena diskriminacija
-Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda
-Evropski sud za ljudska prava u Strazburu
-Domaći propisi o ljudskim pravima i antidiskriminaciono pravo
-Mehanizmi građanskopravne zaštite u domaćem pravu
-Primeri iz prakse

Projekat ima za cilj da poveća znanje i senzibilitet učesnika i učesnica mini seminara o antidiskriminatornom zakonodavstvu što će biti od velike koristi svima koji u budućnosti planiraju da se bave pravnim savetovanjem i zastupanjem osoba koje su doživele diskriminaciju zbog svog hendikepa.