Godinu dana posle donošenja odluke Komiteta za ljudska prava u slučaju Bodrožić protiv Srbije i Crne Gore

1963

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS zahteva od države da izvršava odluke međunarodnih organa u slučajevima u kojima je utvrđeno kršenje ljudskih prava u Srbiji.

Više od godinu dana posle donošenja odluke Komiteta za ljudska prava u slučaju Bodrožić protiv Srbije i Crne Gore državni organi nisu ispunili obavezu iz ove odluke kojom je utvrđena povreda garancija iz Pakta o građanskim i političkim pravima i naloženo otklanjanje posledica povrede. Novinar željko Bodrožić je godinama izložen kršenju osnovnih ljudskih prava koje sprovode sudovi u Srbiji, nadležni organi treba da preduzmu potrebne mere da se spreći njegovo zatvaranje, kako bi Srbija postala sigurna zemlja za novinare.

Na žalost, u pravnom poretku još uvek ne postoji efikasan i zakonom definisan mehanizam za izvršavanje obavezujućih odluka ovih tela, uključujući i odluke Komiteta Ujedinjenih nacija i Evropskog suda za ljudska prava.