Saopštenje povodom Svetskog dana autizma – položaj osoba sa autizmom u Srbiji

2161

Usled nerazumevanja specifičnosti osoba sa autizmom od strane šire ali i stručne javnosti zastupljena je negativna slika prema ovim osobama. Pojam autizma se često koristi u negativnom kontekstu, što doprinosi daljoj stigmatizaciji ovih višestruko marginalizovanih osoba. Mnoge osobe sa autizmom nemaju adekvatno postavljenu dijagnozu ili ona nije sa kriterijumima Svetske zdravstvene organizacije. Zbog toga su im je uskraćena mogućnost da ostvare prava koja stiću na osnovu adekvatno postavljene dijagnoze.

U našoj zemlji ne postoje sistemska rešenja koja omogućavaju osobama sa autizmom ravnopravan i potpun pristup osnovnoj zdravstvenoj zaštiti. Većina dece sa autizmom nalaze se izvan obrazovnog sistema i borave ili u svojim kućama ili su smeštena u ustanove namenjene osobama sa smetnjama u razvoju različitog uzrasta (dnevni boravci, stacionari, ustanove socijalne zaštite).

Iako je Ministarstvo rada i socijalne politike opredeljeno ka unaprećenju položaja osoba sa invaliditetom, trenutne aktivnosti Ministarstva su, zapravo, usmerene na transformaciju starih ili otvaranje novih institucija manjeg kapaciteta u kojima se nastavlja izdvajanje dece i odraslih osoba sa smetnjama u razvoju. Izjava ministra Rasima Ljajića povodom otvaranja dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju u okviru Doma za decu bez roditeljskog staranja „Petar Radovanović“ u Užicu, gde je on istakao da je „otvaranje takvih i sličnih boravaka suština reforme socijalne zaštite“, govori o tome da i dalje ne postoji razumevanje i spremnost za razvijanje koncepta društvene inkluzije. U isto vreme, ministarstvo je usmereno na razvoj hraniteljstva, dok su biološke porodice u velikoj meri marginalozovane, i bez neophodne podrške društva. Dodatno, velikom broju osoba sa autizmom je oduzeta poslovna sposobnost, čime su im uskraćena osnovna građanska prava, uključujući i pravo na zapošljavanje i raspolaganje privatnom imovinom. Prema našim saznanjima, u Srbiji ni jedna osoba sa autizmom nije zaposlena.

Želimo da istaknemo da je najveći pomak napravljen u oblasti obrazovanja, čiji su pokazatelji nedavno usvojen Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i sve ostale aktivnosti koje Ministarstvo obrazovanja preduzima u cilju obezbeđivanja razvoja i primene modela inkluzivnog obrazovanja. Time se šalje jasna poruka da sistem obrazovanja mora biti pristupađan za svu decu, uključujući decu sa autizmom, i ovom prilikom pozivamo ostale odgovorne predstavnike vlasti da posebnu pažnju posvete sistemskim rešenjima koja će osigurati razvoj odgovarajućih servisa podrške kako bi se osobama sa autizmom obezbedila ravnopravnost i njihova puna ukljućenost u život zajednice.

Grupa MOST
Incijativa za inkluziju VelikiMali
Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom Srbije – MDRI
Udruženje za podršku osobama sa smetnjama u razvoju, „Naša kuća“