Sajam organizacija civilnog društva južne Srbije

2034

U Nišu, 20. novembra 2012. u Galeriji savremene likovne  umetnosti održan je prvi Sajam organizacija civilnog društva sa ciljem da se građanima približi rad ovog sektora, ali i da predstavnici različitih organizacija razmene iskustva, kako bi unapredili svoj rad.

Predstavnici Odbora za ljudska prava Niš učestvovali su na prvom sajmu OCD u Nišu. Građanima su predstavljeni rezultati projekta  „Ljudi i Raskršća“, „Uklonimo barijere−Jednakost za sve“, „Poštuj različitosti−Jednakost za sve“ i „E- learning“. Takođe, prolaznicima su deljeni materijali organizacije.

Učešće na sajmu je bilo namenjeno svim organizacijama civilnog društva sa teritorije južne Srbije, organizacijama koje su u svom dosadašnjem radu bile korisnice IPA programa finansiranja, ali i organizacijama koje se bave podizanjem kapaciteta OCD, razvijanjem dijaloga sa lokalnim samoupravama, problemima mladih, brigom o zaštiti čovekove okoline, o ljudskim pravima, razvoju demokratije i sl.

Cilj održavanja Sajma organizacija civilnog društva u Nišu bio je promocija rada, povećanje vidljivosti i pospešivanje uključenosti OCD u demokratske društvene procese na putu EU integracija.

Sajam je pratila i tematska debata u Gradskoj kući: “Finansiranje civilnog sektora i uspostavljanje partnerstava sa javnim sektorom – postojeća praksa, izazovi i mogućnosti“. Ovom prilikom predstavljeno je istraživanje o trošenju novca iz gradskog budžeta koji je namenjen udruženjima.

Sajam organizacija civilnog društva realizovan je u organizaciji TACSO kancelarije u Srbiji u partnerstvu sa Centrom za razvoj građanskog društva PROTECTA, Kancelarijom Vlade Republike Srbije za saradnju sa civilnim društvom, Gradom Nišom i Regionalnom razvojnom agencijom „JUG“.