Radionica „PRAVA MARGINALIZOVANIH GRUPA“

2107

U subotu, 08.12.2012., u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Nišu, održana je edukativna radionica pod nazivom „Prava marginalizovanih grupa“.

Učesnici radionice u Nišu bili su predstavnici marginalizovanih grupa iz Južne Srbije, predstavnici organizacija civilnog društva, političkih organizacija, predstavnici kulturnih institucija i neformalnih grupa iz Južne Srbije. Na radionici je bilo pristuno oko 30 učesnika.

Mladi iz marginalizovanih grupa dobili su osnovna znanja o ljudskim pravima i pravima marginalizovanih grupa u kontekstu budućih pregovora sa EU. Učesnici su pokazali veliko interesovanje kada je u pitanju oblast poštovanja prava pripadnika Romske populacije i prava osoba sa invaliditetom.  

Radionicu su vodili Dragan Đorđević, koordinator Odbora za ljudska prava Niš, Milan Krstev, pravnik Odbora za ljudska prava, Bratislav Todorović, advokat iz Niša i  Mira Veljković, koordinatorka  Niškog udruženja studenata sa hendikepom.

Nakon međusobnog upoznavanja učesnika kroz radioničarski rad, pravnik Milan Krstev upoznao je učesnike sa osnovnim načelima poštovanja ljudskih prava. Dragan Đorđević, koordinator Odbora, govorio je o pravima marginalizovanih grupa na Jugu Srbije. Advokat Bratislav Todorović upoznao je učesnike radionice sa radom Evropskog suda za ljudska prava, dok je Mira Veljković, koordinatorka Niškog udruženja studenata sa hendikepom govorila o položaju osoba sa invaliditetom, problemima sa kojima se svakodnevno suočavaju kao i o načinu organizovanja i rešavanja problema osoba sa invaliditetom. Nakon završetka radionice odabrano je 10 učesnika koji su imali prilike da prisustvuju otvaranju Kuće ljudskih prava u Beogradu. 

U okviru ove radionice, učesnici će osmisliti javne akcije u Nišu u cilju podizanja svesti o mogućnostima praćenja pregovaračkog procesa i unapređenja prava marginalizovanih grupa kroz aktivno učešće u monitoringu pregovora.

Radionicu u Nišu pod nazivom „Prava marginalizovanih grupa“ organizovali su Odbor za ljudska prava Niš i Kuća ljudskih prava.