Predstavljanje programa za obrazovanje pravnika u oblasti ljudskih prava HELP

2114

Predstavnici kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, Pravnog fakulteta u Nišu i Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS održali su  06.04.2017. godine u Nišu sastanak, na kojem je predstavljen  Evropski program za obrazovanje pravnika u oblasti ljudskih prava Saveta Evrope – HELP, i dogovorena saradnja HELP programa i Mreže CHRIS na realizaciji HELP kursa na daljinu “Vanzavodske sankcije i alternativne mere pritvoru kao jedan od odgovora na prenaseljenost zatvora”.

Projekat Saveta Evrope “HELP u zapadnom Balkanu i Turskoj” predstavili su  Valentina Boc, Generalni direktorat za ljudska prava i vladavinu prava (DGI), Savet Evrope; Milena Lukač, HELP u zapadnom Balkanu i Turskoj, Savet Evrope i Dušan Ignjatović, HELP Focal point, a osim predstavnika Mreže CHRIS na sastanku su učestvovali još i profesori Pravnog fakulteta u Nišu Nevena Petrušić i Ivan IlićDijana Janković, sudija Apelacionog suda u Nišu; Ivana Milovanović, sudija Osnovnog suda u Nišu i Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava Yucom.

Evropski program za obrazovanje pravnika u oblasti ljudskih prava Saveta Evrope – HELP (od engleskog Human Rights Education for Legal Professinals) je:

  • jedina panevropska mreža nacionalnih institucija za obuku sudija, tužilaca i advokata u 47 država članica;
  • platforma za e-učenje o ljudskim pravima;
  • metodologija za obuku u oblasti ljudskih prava namenjena pravnicima.

Help-ENGHELP podržava države članice Saveta Evrope u sprovođenju Evropske konvencije o ljudskim pravima na domaćem nivou u skladu sa Preporukom Komiteta ministara (2004. godina) 4, Interlaken deklaracijom iz 2010. godine, Brajtonskom deklaracijom iz 2012. godine i Briselskom deklaracijom iz 2014. godine. Projekat HELP u zapadnom Balkanu i Turskoj se sprovodi u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji, “bivšoj jugoslovenskoj Republici Makedoniji” i Turskoj.
Osnovna ciljna grupa HELP programa su sudije, tužioci i advokati. Naši materijali su dostupni besplatno svima koji kreiraju nalog na HELP onlajn platormi (princip otvorenog obrazovanja) http://help.elearning.ext.coe.int/, a materijali za obuku o svakom članu Konvencije, kao i posebnim temama vezanim za ljudska prava, dostupni su na različitim jezicima (uključujući srpski jezik). Više informacija o programu možete naći na našoj internet stranici (na engleskom jeziku): http://www.coe.int/en/web/help/home.