Podneta inicijativa Zaštitniku građana za pokretanje postupka kontrole rada MUP-a

2249
foto: printskrin fejsbuk

Dvanaest udruženja građana podnelo je inicijativu Zaštitniku građana za pokretanje postupka kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Ministarstva unutrašnjih poslova, u vezi sa postupanjem policije po prijavama građana koje se odnose na okupljanja grupa građana koje u večernjim satima sa stambenih zgrada pale baklje i pirotehnička sredstva, kao i u vezi sa dodeljivanjem dozvola za kretanje u vreme zabrane kretanja.

Prethodnih nekoliko dana u sredstvima javnog informisanja i na društvenim mrežama objavljivani su snimci koji pokazuju da se tokom večernjih sati, za vreme zabrane kretanja uvedene Uredbom o merama za vreme vanrednog stanja, širom Beograda i u drugim gradovima po Srbiji okupljaju grupe građana koji sa stambenih zgrada pale baklje i aktiviraju eksplozivne materije (pirotehnička sredstva) velike snage. U jednom takvom slučaju u Nišu, intervenisala je vatrogasna služba zbog opasnosti od izbijanja požara, a bilo je i slučajeva u kojima su se ovi građani verbalno sukobljavali sa stanarima stambenih zgrada sa kojih su bez njihovog odobrenja aktivirana pirotehnička sredstva, paljene baklje i aktivirana sredstva za video snimanje iz vazduha (tzv. dronovi).

Na društvenim mrežama su objavljene i tvrdnje građana koji su zvali policiju prijavljujući kršenje zabrane kretanja u večernjim satima i kršenje Zakona o javnom redu i miru (prekršaj iz člana 17 – paljenje pirotehničkih proizvoda ili pucanje), kao i to da im je policija izjavljivala da nije nadležna i da ih je upućivala na lokalnu komunalnu policiju. U drugim slučajevima je preneto da je policija izlazila da mesto događaja ali da ništa nije preduzela budući da su policijski službenici utvrdili da građani koji su aktivirali pirotehnička sredstva sa stambenih zgrada i palili baklje imaju dozvole za kretanje koje im je izdao MUP za vreme vanrednog stanja.

Pozivajući se na član 32. Zakona o Zaštitniku građana, udruženja građana traže od Zaštitnika građana da neodložno pokrene postupak kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Ministarstva unutrašnjih poslova i utvrdi:

  1. kojim građanima i iz kojih razloga Ministarstvo unutrašnjih poslova daje dozvole za kretanje u vreme zabrane kretanja uvedene Uredbom o merama za vreme vanrednog stanja,
  2. da li je i iz kojih razloga Ministarstvo unutrašnjih poslova odbilo da reaguje na pozive građana koji su prijavljivali vršenje prekršaja propisanog Uredbom za vreme vanrednog stanja (kršenje zabrane kretanja) i vršenje prekršaja propisanog Zakonom o javnom redu i miru (paljenje pirotehničkih proizvoda ili pucanje), imajući u vidu propisanu nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova da održava javni red i mir, nadležnost policije da otkriva i rasvetljava prekršaje, otkriva i privodi nadležnim organima učinioce prekršaja, kao i obavezu policijskih službenika da kad prime prijavu koja sadrži elemente prekršaja istu odmah dostave organizacionoj jedinici policije nadležnoj za poslove prekršaja.

Podnosioci inicijative su:

Inicijativa Zaštitniku građana