Monitoring realizacije budžetskih sredstava grada Niša za uklanjanje barijera

2098

Odbor za ljudska prava Niš i članovi Mreže su u ponedeljak, 01. avgusta 2011., sa početkom u 10h u prostorijama Udruženja distrofičara grada Niša, održali sastanak sa gdinom Čedom Stipsićem, zamenikom načelnika Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj i  gdinom Igorom Trajkovićem, pomoćnikom zamenika.

Cilj ovog sastanka bio je monitoring budžetske stavke u Upravi za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj gde je, u okviru Programa održavanja komunalne infrastrukture javnog zemljišta za 2011. i delu Javni putevi – opštinski putevi i ulice, izdvojeno 3 miliona dinara za uklanjanje barijera za nesmetan pristup i kretanje, kao i uklanjanje nepropisno postavljenog mobilijara i barijera na javnim površinama. Iznos od 3 miliona dinara je predložena od strane Odbora za ljudska prava Niš i članova Mreže koju čine – CILS Niš, Udruženje distrofičara grada Niša, NUSH i Udruženje paraplegičara nišavskog okruga procesom Javnog zastupanja, a izglasana je na sednici Skupštine grada Niša pri izglasavanju budžeta za 2011.

Na sastanku su gdin Stipsić i gdin Trajković upoznati sa prošlogodišnjim aktivnostima Mreže, i dogovoreno je da članovi Mreže naprave listu prioriteta ulica i ustanova koje nisu pristupačne, i da se spisak u što kraćem roku pošalje Upravi za planiranje i izgradnju sa pitanjem nadležnosti svake ustanove ponaosob, kako bi nadležni iz Uprave za kom. delatnosti hitno reagovali i krenuli sa adaptiranjem ulica i pristupnih raskrsnica.