Javna tribina o REKOM-u, Media centar Niš

2108

U Media centru u Nišu, u sredu, 22. februara 2012. održana je javna tribina o REKOM-u. Na javnoj tribini bilo je reči o predlogu Koalicije za REKOM da vlade ( ili države) osnuju REKOM nezavisnu međudržavnu Regionalnu komisiju za utvrđivanje činjenica o svim žrtvama ratnih zločina i drugih teških kršenja ljudskih prava počinjenih na teritoriji bivše SFRJ u periodu od 1991. do 2001. godine.

Koalicija za REKOM okuplja više od 1500 organizacija civilnog društva, pojedinaca/ki iz svih država nastalih raspadom bivše SFRJ. Među njima su i udruženja roditelja i porodica nestalih osoba, veterana, novinara, predstavnika manjinskih etničkih zajednica, organizacija za zaštitu ljudskih prava i sl.

O značaju REKOM-a i samoj inicijativi prikupljanja potpisa u zemljama bivše SFRJ govorili su Nataša Kandić, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo, Dragan Pjevač, Udruženje porodica poginulih i nestalih, Dragan Đorđević, Odbor za ljudska  prava Niš. Moderator tribune bio je Velibor Petković, novinar Radija Beograd.

Tribina o REKOM-u je organizovana od strane Centra za razvoj civilnih resursa u Nišu.