Javna debata „Ljudi i raskršća“, Regionalni centar Niš

2764

U ponedeljak, 05. marta 2012., u periodu od 10 do 13 časova, organizovana je javna debata „Ljudi i raskršća“, na kojoj su učestvovali članovi udruženja osoba sa invaliditetom grada Niša, Zaštitnica građana grada Niša, predsednik Saveta za rad na unapređenju položaja osoba sa invaliditetom grada Niša, predstavnici političke partije Nova Srbija, kao i predstavnici Odbora za ljudska prava Niš. Debati nisu prisustvovali članovi ostalih političkih partija, iako su svoje učešće prethodno potvrdili.

Javna debata je organizovana u okviru projekta „Ljudi i raskršća“, koji finansira EU u okviru programa „Podrška civilnom društvu“.

Na javnoj debati je bilo reči o toku realizacije samog projekta, o dostignućima na polju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u poslednje dve godine, u vidu izdvajanja posebne budžetske linije od 3 miliona dinara pri Upravi za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj u okviru budžeta grada Niša za 2010. god, kao i izdvajanje novčanih sredstava u iznosu od 3,5 miliona dinara pri Upravi za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport za adaptaciju osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Niša. Takođe, na debati je bilo i reči o rezultatima istraživanja primene Zakona o zabrani diskriminacije, Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom kao i Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Prisutnima se obratio i konsultant Evropskih neprofitnih strategija Mladen Jovanović koji je govorio o budžetu grada Niša i minimumu izdvajanja sredstava  za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom.

Tokom diskusije, Zaštitnica građana je istakla probleme izgradnje objekata na teritoriji grada koji ne zadovoljavaju standarde za nesmetani pristup osobama sa invaliditetom, kao i interesovanje da bude uključena u tekuće probleme osoba sa invaliditetom i da snagom svoga autoriteta pruži doprinos u rešavanju ovog problema. Predsednik Saveta za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom predočio je formiranje lokalnog akcionog tima uz predstavljanje glavnih zadataka i članova istog. U cilju daljeg unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, predložena je izrada projekta na nivou grada u koaliciji sa Odborom za ljudska prava Niš.