InformisaNi-predstavljanje Izveštaja sa preporukama

2362

Odbor za ljudska prava Niš organizovao je 20. marta 2019. godine u prostorijama Media Reform Centra Niš okrugli sto pod nazivom ,,InformisaNi,,.

InformisaNi- predstavljanje izveštaja
Na okruglom stolu je predstavljen Izveštaj sa preporukama kao jedan od rezultata istraživanja o informisanosti građana o konkursnom sufinansiranju medijskih sadržaja od javnog interesa. Drugi cilj ovog događaje bio je pokretanje javnog dijaloga o unapređenju procesa konkursnog sufinansiranja i neophodnosti uključivanja građana u definisanje tema od javnog interesa u oblasti informisanja na lokalnom nivou. 
Izveštaj i preporuke je  nakon uvodnog  obraćanja Maje Kamenov, pravnice Odbora za ljudska prava Niš i Dragana Đorđevića,  koordinatora predstavio Dušan Raković, stručni saradnik Odbora i jedan od autora izveštaja. U diskusiji koja je usledila nakon predstavljanja glavnih  nalaza istraživanja i preporuka, dodatno su obrazloženi i potvrđeni  ključni problemi i nedostaci dosadašnjih procesa konkursnog sufinansiranja u Nišu.
Tokom diskusije  su predstavljena i pozitivna iskustva gradske opštine Pantelej, koja na osnovu usvojenog Mehanizma za uključivanje građana u definisanje tema od javnog interesa realizuje konkurse za sufinasiranje medijskih sadržaja od javnog interesa od 2016 godine čiji satsavni deo čine javne rasprave i mogućnost uključivanja građana u definisanje tema od javnog interesa, za razliku od Gradske uprave  grada Niša koja realizuje konkursno sufinansiranje bez učešća građana. Takođe,  tokom diskusije nedvosmisleno je potvrđeno da se lokalna vlast nije dovoljno potrudila da građane informiše o javnom interesu u informisanju i konkursnom sufinansiranju medija, iako oni daju novac za to, a i krajnji su korisnici medijskih sadržaja koji bi morali da budu u njihovom interesu. 
Projekat “InformisaNI” se realizuje u okviru programa podrške: „Kaži/traži šta te zanima“ koji izvode Nezavisno udruženje novinara SrbijeBalkanska istraživačka mreža i Slavko Ćuruvija fondacija, u okviru projekta „Javni novac za javni interes“koji finansira Evropska unija.