InformisaNi – II fokus grupa

2035

Projekat “InformisaNi” Odbora za ljudska prava osmišljen je da uključi građane Niša u proces definisanja javnog interesa u oblasti informisanja na lokalnom  nivou. Njegov deo su i fokus grupe sa građanima Niša, koje su jedan od načina da dođemo do saznanja kako građani Niša vide javno informisanje na lokalu, da li su zadovoljni izveštavanjem lokalnih medija i o kojim temama misle da ti mediji treba da izveštavaju, naročito u programima koje grad finansira javnim novcem. 

U prostorijama Odbora za ljudska prava Niš u četvrtak 31. januara 2019. godine održana je druga od tri fokus grupe, na kojoj su učestvovali predstavnici šest udruženja osoba sa invaliditetom iz Niša. Nakon što je Maja Kamenov, pravnica  Odbora informisala prisutne o samoj  inicijativi i planiranim aktivnostima u okviru projekta “InformisaNi”, fokus grupu je vodio Dušan Raković, stručni saradnik Odbora za ljudska prava Niš.  
Projekat “InformisaNI” se realizuje u okviru programa podrške: „Kaži/traži šta te zanima“ koji izvode Nezavisno udruženje novinara Srbije, Balkanska istraživačka mreža i Slavko Ćuruvija fondacija, u okviru projekta „Javni novac za javni interes“ koji finansira Evropska unija.