II Otvoreni Forum “Uklonimo barijere – jednakost za sve”

2194

Odbor za ljudska prava Niš je, zajedno sa članicama Mreže podrške, organizovao II Otvoreni forum u okviru projekta “Uklonimo barijere – jednakost za sve”, održan 25. novembra, sa početkom u 12h u prostorijama Regionalnog centra za profesionalno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju grada Niša. Osnovni cilj ovog skupa je da se još jednom ukaže na problem postojanja arhitektonskih barijera u našem gradu za osobe sa invaliditetom, i da je sistemsko rešavanje ovog problema od ključnog značaja za stvaranje pretpostavki za inkluzivno društvo i poštovanje načela jednakosti za sve građane Niša. Takođe, Odbor za ljudska prava želi da još još jednom ukaže na obavezu predstavnika lokalnih vlasti za poštovanje ljudskih prava svih građana/ki, bez obzira na njihovo lično svojstvo, kao i primenu zakona i propisa u punom kapacitetu.

Na Otvorenom Forumu učestvovalo je 24 osoba, i to šefovi i zamenici odborničkih grupa Liberalno demokratske partije Niš, Demokratske partije Srbije u Nišu, Demokratske partije Niš, partije Živim za Niš, Srpske napredne stranke u Nišu, kao i predstavnici udruženja osoba sa invaliditetom: Udruženje distrofičara, Udruženje studenata sa hendikepom, Udruženje paraplegičara nišavskog okruga, Centar za samostalni život invalida i članovi Odbora za ljudska prava Niš.

Uvodnu reč imao je Dragan Đorđević, koordinator Odbora za ljudska prava, koji je u kratkoj prezentaciji upoznao prisutne sa istraživanjem koje je rađeno 2007., 2008. i 2009., koje pokazuje poražavajuće činjenice da nijedan javni objekat u Nišu nema u potpunosti prilagođen pristup osobama sa invaliditetom. Takođe, ukazao je i na glavni predlog projekta „Uklonimo barijere – jednakost za sve“, a to je >Uticati na odbornike skupštine Grada Niša da u budžetu za 2011. godinu predvide 3.000.000 dinara za uklanjanje arhitektonskih barijera na objektima i pristupnim raskrsnicama (institucije organa javnih vlasti, zdravstva, kulture i obrazovanja) u nadležnosti lokalne samouprave<. Nakon kraćeg uvoda, pravnik Ivan Radenković je ispred Odbora, predstavio pravne okvire, sa akcentom na pojedine članove u zakonima koji se direktno krše kada su u pitanju osobe sa invaliditetom.

Mira Veljković je ispred niškog udruženja studenata sa hendikepom prezentovala rad svoje organizacije, sa naglaskom na probleme nedostupnosti obrazovnih institucija, tj. fakulteta i poražavajućim brojkama diplomiranih studenata upravo zbog nemogućnosti pohađanja predavanja i praćenja same nastave na fakultetu.

„U Nišu je osobama sa invaliditetom ugrožena sloboda kretanja, nedostupan im je javni prevoz, ali i obrazovne ustanove. U Nišu, od 23 osnovnih škola, samo 10 imaju prilazne rampe za osobe sa invaliditetom, od kojih su dve potpuno neupotrebljive. Od 20 srednjih škola, samo Ekonomska škola ima rampu, a od fakulteta jedino Filozofski i Pravni fakultet“, istakla je Katica Ranđelović ispred Centra za samostalni život invalida.

Zoran Đorđević je, ispred Udruženja paraplegičara nišavskog okruga, istakao da moraju da se znaju dimenzije rampi i izgled rampi, kao i da kad se nešto gradi i kada se obaraju ivičnjaci i postavljaju rampe, neophodno je da se pitaju direktno korisnici kolica, kako ne bi došlo do ponovnog rušenja i novih izdataka.

Peko Ristić je, ispred Udruženja distrofičara, objasnio realnu situaciju u kojoj je bio primoran da se kreće ulicom 7. juli, ul. Milojka Lešjanina i još mnogim ulicama, jer su ivičnjaci visoki nekoliko santimetara, pa je nemoguće da se čovek u kolicima popne na trotoar. Tako je, kako kaže, mogao da ugrozi i svoj ali i živote drugih učesnika u saobraćaju, iako su u pitanju ulice koje su skoro rekonstruisane.

Nakon prezentacija članova Mreže i jasnog ukazivanja na probleme sa kojima se osobe sa invaliditetom svakodnevno suočavaju, prisutni odbornici su nesporno javno izjavili da su sigurni da će njihova, a i ostale odborničke grupe koje nisu prisutne, nedvosmisleno podržati inicijativu i izglasati posebnu budžetsku stavku „Popravka platformi, prilagođavanje infrastrukture i uklanjanje barijera za nesmetan pristup i kretanje osoba s ainvaliditetom, dece i starih osoba“.

Mediji koji su propratili Otvoreni forum su RTV5, NTV, TV Zona.

[flv bufferlength=”5″]http://www.chrin.org.rs/video/Uklonimo barijere/OtvoreniForum25.111.2010.-Ideo.flv[/flv]

[flv]http://www.chrin.org.rs/video/Uklonimo barijere/OtvoreniForum25.111.2010.-IIdeo.flv[/flv]