Foto – konkurs „Pod istim krovom“ o životu Roma u Srbiji

2104

Civil Rights Defenders u okviru projekta „Povećanje vidljivosti diskriminisanih grupa u Srbiji 2013“ podržanog od strane Nacionalne zadužbine za demokratiju (National Endowement for Democracy) raspisuje konkurs za najbolje fotografije o životu romske zajednice u Srbiji.

Konkurs traje od 11. novembra do 2. decembra 2013. godine a izbor najboljih fotografija će obaviti stručni žiri koji čine
predstavnici civilnog društva i istaknuti umetnici iz Srbije. Najboljih 12 fotografija po izboru žirija će biti predstavljeno na dve izložbe, koje će u toku decembra 2013. godine biti održane u Beogadu i Nišu i korišćene za štampanje kalendara za 2014. godinu. Tri najbolje ocenjene fotografije će biti postavljene na bilbordima u Nišu i Beogradu.
Pravo učešća na foto-konkursu imaju sva lica sa teritorije Republike Srbije. Jedna osoba može da konkuriše sa neograničenim brojem fotografija. U tom slučaju, samo jedna fotografija autora može biti izabrana u najboljih 12. Fotografije koje učesnici šalju moraju biti autorske, odnosno oni moraju biti autori te fotografije. Pošiljalac fotografije mora imati neotuđiva autorska prava na tu fotografiju koja su definisana važećim zakonima o autorskim pravima.
Fotografije za konkurs se šalju elektronskim putem, u JPEG formatu, minimum 600px širine, ne veće od 5MB na e-mail: konkurs@civilrightsdefenders.org  i podistimkrovom@civilrightsdefenders.org

Fotografije koje sadrže scene nasilja ili su uvredljive po verskoj, nacionalnoj i drugim osnovama neće ući u razmatranje.

Saopštenje

Tekst konkurs