Aktivnosti u naselju Beograd-mala u Nišu

2424

U okviru projekta “Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS” aktivisti Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS organizovali su 16. maja razgovor sa stanovnicima romskog naselja Beograd-mala u Nišu. Na mobilnom AD punktu postavljenom na raskrsnici ulica Ovčepoljska i Blačka, građani su mogli da se informišu o programu besplatne pravne pomoći Mreže CHRIS, upoznaju sa mogućnostima zaštite svojih prava, a ujedno su informisani i o besplatnom call centru kao jednom od načina da stupe u kontakt sa pravnim timom Mreže CHRIS.

Mreža besplatne pravne pomoći i ove godine u fokusu ima prava članova romske zajednice u Srbiji, njihovo unapređenje i zaštitu, posebno u slučajevima diskriminacije. Između ostalih aktivnosti program besplatne pravne pomoći realizuje se i u formi mobilnih AD punktova u romskim naseljima u regionima delovanja Mreže CHRIS. Mreža CHRIS ovim aktivnostima želi da pomogne građanima Srbije koji spadaju u jednu od najdiskriminisanijih društevnih grupa, omogući veći pristup pravdi romskoj zajednici, i između ostalog umanji ugrožavanje ljudskih prava koji su posledica nepostojanja sistema besplatne pravne pomoći u Srbiji.

Stanovnici ovog naselja su kao najčešće probleme sa kojima se suočavaju naveli nasilje u porodici, probleme iz domena penzijskog i invalidskog osiguranja , kao i diskriminaciju prilikom pružanja usluga u sistemu zdravstvene zaštite.

Ova aktivnost realizovana je zahvaljući podršci Civil Rights Defenders (Branitelji građanskih prava).

Roma World – Besplatna pravna pomoć za romsku zajednicu u Nišu