Obuka anketara-InformisaNi

2074

Uključivanje građana u proces definisanja javnog interesa u medijima (kao i u drugim oblastima) nužan je preduslov da bi čitav postupak mogao da se smatra demokrastki legitimnim. Ono se može sprovesti na više načina, između ostalog: kroz javne rasprave, koje bi uključile predstavnike zainteresovane javnosti (medija, strukovnih udruženja, lokalne samouprave, organizacija civilnog društva, kao i samih zainteresovanih građana), kroz istraživanja stavova građana, i kroz informativne kampanje kojima bi im se približio koncept o kojem je reč. Istraživanje koje će  Odbor za ljudska prava Niš sprovesti u okviru projekta ,,InformisaNi,, predstavlja jedan korak u tom smeru.

U prostorijama Odbora za ljudska prava Niš organizovana je obuka anketara koju je vodio Dušan Raković, stručni saradnik Odbora. Anketa ima za cilj da pruži osnovni uvid u to koliko su građani informisani o konkursnom sufinansiranju medijskih sadržaja u Nišu, kako ocenjuju izveštavanje u javnom interesu u lokalnim medijima, kao i koje teme smatraju važnim za javni interes. Anketiranje građana obaviće se na javnim mestima, kao i anketiranjem učesnika tri fokus grupe, a podaci dobijeni obradom anketnih upitnika biće sastavni deo Izveštaja sa preporukama.

Projekat “InformisaNI” se realizuje u okviru programa podrške: „Kaži/traži šta te zanima“ koji izvode Nezavisno udruženje novinara SrbijeBalkanska istraživačka mreža i Slavko Ćuruvija fondacija, u okviru projekta „Javni novac za javni interes“koji finansira Evropska unija.