„POŠTUJ RAZLIČITOSTI – JEDNAKOST ZA SVE“

3197

Svedoci smo svakodnevno da se prepreke stvorene u glavi materijalizuju u prepreke koje sprečavaju naše sugrađane da se slobodno kreću ulicama ili da uđu u školu, dom zdravlja, sud, bioskop i sve ostale zdravstvene, obrazovne, kulturne, republičke ili opštinske ustanove zato što žive sa invaliditetom. A da sve promenimo na bolje potrebne je samo da budemo posvećeniji i odgovorniji prema vlastitoj zajednici da bi se obezbedio jednak pristup svima za sve usluge. Iskazivanje poštovanja i ljudskosti prema bližnjima je jedini put ka uspešnom društvu.

MREŽA CHRIS U OČUVANJU OSNOVNIH LJUDSKIH PRAVA

OSOBA KOJE ŽIVE SA INVALIDITETOM

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS) nastavlja sa aktivnostima u očuvanju osnovnih ljudskih prava osoba sa invaliditetom u 2011. godini. Uspešni pilot projekat Odbora za ljudska prava u Nišu koji je ostvaren u 2010. i 2011. godini, „Uklonimo barijere – јеdnakost za sve“, grana se dalje u četiri gradova gde članice Mreže sprovode svoje aktivnosti, u Valjevu, Negotinu, Novom Pazaru i Novom Sadu.