Zajedno za pristupačnost

2095

U cilju smanjenje diskriminacije osoba sa invaliditetom u Nišu, stvaranjem pretpostavki za njihovo aktivno uključivanje u sistem obrazovanja i u život lokalne zajednice kao i poštovanje načela jednakosti za sve građane Niša, Odbor za ljudska prava Niš realizuje projekat „Zajedno za pristupačnost“. Specifičan cilj projekta je usvajanje odluke Skupštine Grada  Niša da u budžetu za 2019. godinu opredeli najmanje 3.500.000 dinara za uklanjanje arhitektonskih barijera na ulazima i unutar određenih obrazovnih ustanova.

„Zajedno za pristupačnost“  je nastavak aktivnosti javnog zagovaranja neformalne Koalicije za pristupačnost koju osim Odbora čine i Udruženje distrofičara Niša, Centar za samostalan život invalida Niš, Niško udruženje studenata sa hendikepom, Fondacija PONS, Udruženje paraplegičara nišavskog okruga. Iako je Kolaicija imala uspeha tokom prethodnih procesa javnog zagovaranja (Jednakost za sve – Uklonimo barijere i Ljudi i Raskršća), usvojena budžetska odluka iz 2012. godine nije realizovana : 0,038% – Toliko malo a tako nedostupno!

20.03.2018. godine u prostorijama Odbora za ljudska prava Niš održan je radni sastanak organizacija civlnog društva koje čine Mrežu podrške inicijativi „Zajedno za pristupačnost“ , na kojem su razmatrane dosadašnje aktivnosti , I razmatrani planovi za buduće aktivnosti. Sastanku su prisustvovali predstavnici svih organizacija članica Koalicije za pristupačnost. Predstavnici Odbora informisali su prisutne o istraživanju koje je sprovedeno, kao i održanim sastancima sa direktorima dve škole. Pripremljeni upitnik koji se koristi za istraživanje, poslat je na osnovu Zakona o dostupnosti informacija od javnog značaja na na adrese svih osnovnih i srednjih škola u Nišu , a dobijeni odgovori se trenutno analiziraju, a nalazi istraživanja će se koristiti za buduće aktivnosti javnog zagovaranja ka donosiocima odluka u Nišu. Takođe, učesnici sastanka su informisani o sastancima koej je projektni tim organizovao sa direktorom OŠ Branko Miljković Miroslavom Stanićem i Dejanom Blagojevićem, direktorom Visoke tehničke škole strukovnih studija u Nišu, u cilju jačanja Mreže podrške za javno zastupanje, ali takođe i u cilju mapiranja mogućih objekata na kojima će se ukloniti arhitektonske barijere.

Inicijativa  „Zajedno za pristupačnost“ Odbora za ljudska prava Niš u okviru projekta “Glas zajednica o EU integracijama: Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika” koji realizuje konzorcijum organizacija civilnog društva koji predvodi Trag fondacija u saradnji sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju, Media i reform centrom Niš, Forumom civilne akcije FORCA, Evrokontaktom, Centrom za razvoj civilnog društva, Timočkim omladinskim centrom, Edukativnim centrom Kruševac i Proaktivom.

#EUglasno #EUjasno