Zajedno za Jednakost-Javni forum u Valjevu

2156

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS i Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije organizovale su u Valjevu 06. jula, 2017. godine okrugli sto pod nazivom  Javni forum – Zajedno za jednakost”. 

Osnovni cilj ovog skupa bio  je otvaranje dijaloga sa predstavnicima ključnih institucija na lokalnom  nivou o unapredjenju lokalnih normativnih  okvira i politika, i  kreiranju   okruženja  koje će  uticati na smanjenje diskriminacije,  i omogućiti socijalno uključivanje romske zajednice na jednakim osnovama. Na skup su pozvani predstavnici Gradskog veća, PU, Centra za socijalni rad, Gradskih uprava,nacionalne službe za zapošljavanje, doma zdravlja, romskih organizacija, predstavnika NSRNM. Kao uvodničari , na skupu su govorili:  Aleksandar Perović,  izvršni direktor Odbora za ljudska prava Valjevo/kancelarije Mreže CHRIS u Valjevu i Marija Demić, koordinator pravne pomoći Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS.

U nastavku je organizovana radionica  za predstavnike relevatnih institucija u lokalnoj zajednici koje aktivno doprinose socijalnoj inkluziji romske zajednice u Valjevu (nadležnih Gradskih uprava, PU, Centra za socijalni rad, Nacionalne službe za zapošljavanje, Doma zdravlja, PU Valjevo), sa namerom da se dodatno podstakne  saradnja ključnih aktera i institucija na lokalnom nivou  za primenu postojećih politika i mera u cilju smanjenja diskriminacije romske zajednice,  i  dodatno  informiše o diskriminatorskoj praksi kojoj je izložena romska zajednica.

Javni Forum i radionicu u Valjevu organizovala je  Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRISu okviru projekta „Zajedno za jednakost“ , koji je finansiran iz budžeta Republike Srbije –Kancelarije za ljudska i manjinska prava i deo je programa za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma i Romkinja u Republici Srbiji.