Uticaj građana na javno informisanje

2115

Koalicija Građani za Medije organizovala je  na Rtnju  13. i 14. juna 2018 godine svoje peto okupljanje. Neformalnu koaliciju Građani za Medije čini više nevladinih organizacija iz Srbije okupljenih u cilju povećanja učešća građana i  organizacija civilnog društva u razvijanju i sprovođenju politika javnog informisanja i medijskih politika,  kao i re-afirmisanja javnog interesa u medijskim sadržajima i programima.

Tokom dva dana rada 15-oro  predstavnika 14  organizacija članica koalicije Građani  za Medije je  osim sumiranja dosadašnjih rezultata pojedinačnih projekata članova koalicije predstavilo aktuelne/tekuće projekte. Značajan deo dvodnevnog okupljanja bio je usmeren ka strateškim pitanjima javnog informisanja i razvoja medija u Srbiji, povećanju uticaja građana na javno informisanje, i konkretnom učešću i doprinosu organizacija civilnog društva predstojećem procesu izrade nove Medijske strategije. Završni deo skupa posvećen je budućim aktivnostima koalicije Građani za Medije.

Zahvaljujući podršci Fondacije za otvoreno društvo, Srbija  ovaj sastanak  organizovao je Odbor za ljudska prava Niš u okviru projekta “Uticaj građana na javno informisanje”.