Uklonimo barijere – sastanak sa šefom odborničke grupe DSS iz Niša

2083

Odbor za ljudska prava Niš i ove godine nastavlja sa procesom javnog zastupanja u cilju  smanjenja  diskriminacije osoba sa invaliditetom stvaranjem pretpostavki za njihovo aktivno uključivanje u život lokalne zajednice, i poštovanje načela jednakosti za sve građane Niša. Projekat “Uklonimo barijere – jednakost za sve” u 2011. godini ima za cilj izdvajanje posebne budžetske stavke u iznosu od 3.500.000 dinara u okviru dela namenjenog Upravi za obrazovanje za postavljanje rampi za pristup obrazovnim ustanovama za osobe sa invaliditetom.

U skladu sa projektnim aktivnostima, u sredu, 16. novembra 2011. održan je sastanak sa gospodinom Milanom Lapčevićem, šefom odborničke grupe DSS u Nišu. Na sastanku je bilo reči o podršci inicijative Odbora za ljudska prava i članova Mreže za izdvajanje 3.500.000 dinara u okviru Uprave za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport za postavljanje rampi za pristup obrazovnim ustanovama za đake/studente sa invaliditetom. Načelno, inicijativa je podržana od strane šefa odborničke grupe Milana Lapčevića koji je izrazio spremnost da odbornička grupa koju predstavlja stane iza inicijative i istu predloži u ime odborničke grupe. Takođe je iskazao  interesovanje za rezultate našeg istraživanja u vidu broja škola koje ne poseduju rampe i predložio možda povećanje traženih sredstava koja bi bila opredeljena u budžetu za narednu godinu.