TV Zona, Jutarnji program 11.12.2012.

2025

TV Zona, Jutarnji program 11.12.2012. intervju sa Draganom Đorđevićem koordinatorom Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS povodom 10. Decembra Međunarodnog dana ljudskih prava