TV Trans Negotin, Građani, 29.07.2015.

2060

U emisiji je bilo reči o aktivnostima Mreže odbora CHRIS u romskim naseljima u Negotinu i predstavljan je program Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS za Rome. Učestvovali su Dušan Prvulović, Predsednik Odbora za ljudska prava Negotin i koordinator kancelarije Mreže odbora CHRIS u Negotinu, Dobrica Selimović koordinator za prava Roma Odbora za ljudska prava Negotin i Dragan Đorđević, koordinator Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS.