TV Prva, 14.10.2014

2066

Prilog povodom inicijative narodnog poslanika Dušana Milisavljevića o  izmeni krivičninog  zakona i uvođenja medicinske kastracije pedofila.