Seminar “Ljudi i raskršća”, 27. april 2012.

2178

Odbor za ljudska prava Niš i partnerska organizacija „…Iz Kruga“ Beograd realizuju projekat “Ljudi i raskršća”, koji ima za cilj osnaživanje osoba sa invaliditetom u borbi protiv institucionalne diskriminacije, povećanje političke vidljivosti osoba sa invaliditetom putem javnog zagovaranja i podizanja svesti.

U petak, 27. aprila u prostorijama Galerije Srbije u Nišu održan je seminar „Ljudi i raskršća“. Seminar je organizovan u okviru projekta „Ljudi i raskršća“, koji finansira EU u okviru programa „Podrška civilnom društvu“.

Na seminaru je bilo reči o problemu postojanja arhitektonskih barijera za osobe sa invaliditetom i odgovornosti organa javnih vlasti za poštovanje načela jednakosti, kao i primeni antidiskriminacionih zakona u punom kapacitetu. Seminaru su prisustvovali predstavnici gradskih uprava u Nišu, predstavnici javnih preduzeća, predsednik Saveta za rad sa osobama sa invaliditetom pri kabinetu gradonačelnika, i organizacije osoba sa invaliditetom grada Niša.

Dragan Đorđević je na početku prisutne upoznao sa aktivnostima samog projekta, kao i problemima sa kojima se osobe sa invaliditetom svakodnevno susreću. Na seminaru je bilo i reči o Evropskom konceptu pristupačnosti i “dizajnu za sve” koji je predstavila Lepojka Čarević Mitanovski, predsednica  “…Iz kruga Beograd”, partnerske organizacije na projektu, dok se advokatica Ljilja Vitorović nadovezala na zakonske odredbe pristupačnosti. O samoj građi arhitektonskih objekata, konceptu pristupačnosti urbanog okruženja, o tome da su arhitektonske barijere osnovna prepreka koja stoji pred licima umanjene telesne sposobnosti na putu njihove integracije u svakodnevna društvena dešavanja, govorila je dipl. arhitekta Aleksandra Mirić.

Tokom diskusije, bilo je pitanja o pravnom zastupanju osoba sa invaliditetom, kao i o nadležnostima gradskih uprava koje su odgovorne za izgradnju novih, ali i rekonstrukciju postojećih objekata i saobraćajnica u gradu Nišu.