Sastanak Mreže organizacija osoba sa invaliditetom i Odbora za ljudska prava Niš

2101

Odbor za ljudska prava Niš, zajedno sa partnerom „Iz kruga“ Beograd realizuje projekat „Ljudi i raskršća“, koji ima za cilj osnaživanje osoba sa invaliditetom u  borbi protiv institucionalne  diskriminacije, i odgovornost državnih organa za jednaki pristup institucijama javne vlasti svih građana/ki.

Projekat “Ljudi i raskršća” finansira EU u okviru programa „Podrška civilnom društvu“.

U okviru projekta „Ljudi i raskršća“, u utorak 15.05.2012. godine sa početkom u 12 časova, u prostorijama Udruženja distrofičara u Nišu održan je sastanak na kome su učestvovali predstavnici udruženja osoba sa invaliditetom grada Niša i predstavnici Odbora za ljudska prava Niš. Sastanak je održan u cilju dalje realizacije projekta u smislu pravnog zastupanja osoba sa invaliditetom od strane pravnog tima Odbora za ljudska prava Niš. Tom prilikom bilo je reči o daljim aktivnostima na unapređenju položaja osoba sa invaliditetom u okviru čega su mapirani glavni ciljevi delovanja u predstojećem periodu. Predstavnici udruženja osoba sa invaliditetom dali su svoje predloge i sugestije koje se tiču pravnog zastupanja. Takođe konstatovan je ignorantski stav Direkcije za izgradnju grada Niša koja ni posle 40 dana nije uputila nikakav odgovor na upućen im zahtev za organizovanje sastanka u cilju realizacije prenetih budžetskih sredstava u budžet za 2012. godinu.