“Osnaživanje i edukacija samohranih majki”

2003

15.09.2003. god. Odbor za ljudska prava Nis je krenuo sa realizacijom projekta “Osnaživanje i edukacija samohranih majki” koji finansira IRC. Projekat traje do novembra meseca tekuce godine i edukativnog je tipa: grupa samohranih majki pohadja kurseve kompjuterskog I interaktivnog engleskog jezika, kao I radionice za edukaciju za rad na racunarima. U okviru projekta postoji kancelarija pravne pomoci koju vodi pravnik Odbora za ljudska prava Nis I koja prema ovom projektu ima za zadatak posredovanje pri zapošljavanju samohranih majki (vođenje evidencije o slobodnim radnim mestima i uslovima koji se traže, vodjenje evidencije o stručnoj spremi, znanjima i sposobnostima samohranih majki, obaveštavanja samohranih majki o objavljenim oglasima i konkursima, sastavljanje aplikacija za posao), ostvarivanje prava iz radnog odnosa – prava na penzijsko i socijalno osiguranje, zaštita prava u slučaju otpuštanja. Ovim bi se ne samo pomoglo samohranim majkama već i doprinelo boljoj evidenciji o njihovom broju i potrebama.