Prvi seminar Mreže Pravne Pomoći CHRIS

2090

Prvi seminar u okviru realizacije projekta “Mreža pravne pomoći CHRIS-YUCOM” održan je u prostorijama Odbora za ljudska prava Niš, u sredu, 02. aprila 2003.g.

Na seminaru se razgovaralo o formiranju regionalnog poola advokata Mreže CHRIS, planu njihove dodatne edukacije i treninga, kao i obuci pravnika za sastavljanje izveštaja i trijažu slučajeva. Održan je i sastanak Radne grupe oko dogovora za strategiju oko postojećih slučajeva.

Seminaru su prisustvovali pravnici i koordinatori: CHRIS-a Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji (Odbor za ljudska prava Bor, Odbor za prava čoveka Vranje; Odbor za ljudska prava Leskovac; Odbor za ljudska prava Negotin; Odbor za ljudska prava Niš; Građanski forum Novi Pazar) i Komiteta pravnika za ljudska prava YUCOM.

Na seminaru je odlučeno da se razmenjuju iskustva unutar mreže da bi se poboljšao rad sa ljudima koji se obraćaju za pomoć, a najavljeno je i da će biti stvorena baza podataka. Gosti seminara su bili predstavnici Freedom Housa, kao i švedskog Helsinškog odbora za ljudska prava, donatora projekta MPP CHRIS-YUCOM.