Seminar “Praćenje rada sudova”

2002

U prostorijama Odbora za ljudska prava Niš i Resource Centre Niš održan je trodnevni seminar pod nazivom “Praćenje rada sudova” u periodu od 28. – 30. marta 2003. godine. Seminar je održan u organizaciji Medija Centra iz Beograda za predstavnike medija i novinare iz Bora, Vranja, Pirota, Sokobanje, Negotina, Prokuplja, Kruševca i Niša. Seminaru je prisustvovalo 16 novinara iz navedenih gradova. Seminar je vođen po sesijama i  temama koje su bile sadržaj seminara:

Krivični postupak;
Prekršaji;
Privredni prestupi;
Suđenje pre suda;
Parnični postupak;
Vanparnični i izvršni postupak;
Stečaj;
Likvidacija i prinudno poravnanje;
Upravni postupak i upravni spor.