Pismo NKD-a i članica lokalnim samoupravama

2041

Poštovani predstavnici lokalnih vlasti u Srbiji,

Većina vas je na početku četvorogodišnjeg mandata koji su vam poverili građani koji su izašli na izbore. Sada je na vama da pokažete šta znate i umete. Na nama je podelimo šta smo mi, kao Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD), naučili u prethodnih deceniju i po o integritetu i uspehu lokalnih samouprava.

Pozivamo vas da obezbedite vašoj lokalnoj zajednici da ima vlast od integriteta, odgovornu građanima i nikom više. Verujemo da sledećih 10 tačaka mogu da doprinesu da se vaša lokalna vlast pamti u vašem mestu po dobrom:

1. Odgovornost prema građanima, ne partiji. Ustav Srbije u članu 2 jasno kaže:

„Suverenost potiče od građana koji je vrše referendumom, narodnom inicijativom i preko svojih slobodno izabranih predstavnika. Nijedan državni organ, politička organizacija, grupa ili pojedinac ne može prisvojiti suverenost od građana, niti uspostaviti vlast mimo slobodno izražene volje građana.”

U članu 12, u skladu sa međunarodnim standardima, dodaje se i:

“Državna vlast ograničena je pravom građana na pokrajinsku autonomiju i lokalnu samoupravu. Pravo građana na pokrajinsku autonomiju i lokalnu samoupravu podleže samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti.”

Saradnja sa centralnim vlastima je svakako poželjna, ali pritisak političkih partija iz centrala iz Beograda i pritisak koji dolazi iz ministarstava nisu u skladu niti sa Ustavnom Srbije niti sa interesima lokalne samouprave. Vaš posao nije da slušate šta „Beograd kaže“ jer lokalna samouprava nije lokalna ispostava političke partije na vlasti. Lokalna samouprava je upravo ograničenje centralnih vlasti i kao takva se mora voditi uz integritet i u odnosu na Beograd.

Posebno je važno da na rezultate lokalnih tendera Beograd ne vrši pritisak. Primetan je trend angažovanja velikih firmi iz Beograda ili drugih regiona na lokalnim tenderima širom Srbije. Iste firme dobijaju tendere u više od 30 ili 40 gradova/opština širom teritorije Srbije. Na ovaj način se novac direktno „ispumpava“ iz lokalnih zajednica, a smanjuju se i prihodi lokalnoj privredi koja teško preživljava ovakve uslove. Sačuvajte lokalnu privredu i kroz vaše tendere i obezbedite da ona može da pruži kvalitet kakav vam je potreban. Vaš posao je da čuvate i razvijate lokalne resurse i privredu, ne da koristite lokalne resurse za zaradu privatnika „po preporuci“ Beograda.

2. Borba protiv korupcije. Ukoliko to još nije učinjeno, usvojite što pre Lokalne planove akcije za borbu protiv korupcije i formirajte nezavisna tela (poput Lokalnih Antikorupcijskih Foruma – LAF) koji će dobiti mandat da sprovode lokalne planove. Obezbedite pristup informacijama ovim telima, obezbedite nezavistan budžetski razred za troškove ovih tela i brzu reakciju institucija na njihove zahteve i pitanja. Svaki politički pritisak na rad ovih tela, bilo kroz institucionalno sabotiranje ili izjave u medijima od strane lokalnih političara, potrebno je osuditi i preduzeti mere da se zaštiti nezavisnost i integritet tela zaduženog za borbu protiv korupcije.

Najbolji način da se spreče konflikti interesa i nelegitimni politički pritisci na funkcionisanje lokalnih institucija jeste da se apsolutno onemogući obavljanje više funkcija od strane jedne osobe, kao i da se izbegne v.d. status izabranih i postavljenih lica u javnim preduzećima i lokalnim ustanovama i institucijama. Ove dve pojave u najvećoj meri narušavaju integritet i obavljanje posla u najboljem interesu građana. Interes političkih partija da kroz ove dve pojave (obavljanje više funkcija i v.d. status direktora) uspostave kontrolu nad obavljanjem poslova u institucijama je izuzetno štetan po interese dobrog upravljanja, a vaša je odgovornost i da brinete o legalnosti i legitimitetu rada lokalne samouprave. Dobar rukovodilac bilo kog entiteta ne može biti neko ko se plaši smene od strane partijskog ili drugog vaninstitucionalnog rukovodstva.

3. Zaštita prirode i prirodnih resursa. Poslednjih godina smo svedoci uznemiravajućeg trenda povećanja zagađenja vazduha i ugrožavanja prirodnih resursa, posebno reka, šuma i planina. Ilegalna gradnja, tzv. derivacione mini-hidroelektrane, zagađenje vazduha od strane industrije, saobraćaja i domaćinstava, samo su deo problema sa kojima se intenzivno susrećemo poslednjih godina. Iako je jasno da su interesi privatnih investitora važni državnoj politici u Srbiji, ti interesi ne smeju biti iznad interesa zdravlja i prava na zdravu životnu sredinu. Pritisak „novca“ se mora odbiti ako želite biti lokalna samouprava sa integritetom.

Šta se može uraditi po ovom pitanju? Gradovi u svetu teže različitim standardima, od 1-4 hektara zelene površine na 1.000 stanovnika. Takođe, oni subvencionišu građane da pređu na ekološkije izvore energije, a kontrola poštovanja standarda u industriji je stalno prisutan faktor koji investitore drži „pod kontrolom“. U ingerenciji lokalne samouprave je i zaštita prirodnog područja III kategorije, a povećanje teritorije pod zaštitom doprinosi i ostvarenju ciljeva EU integracija po kojima Srbija mora da poveća procenat zaštićene teritorije. Mnogo toga se može uraditi na lokalnom nivou, a forsiranje interesa privatnih investitora ne sme biti jedini vodič u upravljanju prirodnim resursima. Otvaranje radnih mesta se može obezbediti i kroz delatnosti koje ne ugrožavaju prirodu, već se mogu podržati i one koje daju doprinos njenom očuvanju, kao što je slučaj sa „zelenim tehnologijama“.

4. Integritet lokalnog budžeta. Planirajte realno prihode i rashode budžeta. Praksa velikog broja lokalnih samouprava jeste da prilikom planiranja ukupan budžetski prihod planiraju čak i 30-40% iznad realno ostvarenih u prethodnoj godini. Zato i u izveštajima o potrošnji budžeta imamo užasnu razliku između planova i ostvarenja. Međunarodni standard je da je prihvatljiva greška maksimalno plus/minus 10% između planova i ostvarenja budžeta. Obezbedite to svojoj lokalnoj samoupravi i građanima. Budžet je glavno sredstvo ostvarenja politika. To je glavno sredstvo uticaja na kvalitet života lokalne zajednice. Ne propustite priliku da učinite budžet efikasnim i efektivnim.

5. Autentične firme i organizacije, ne partijske. Širom Srbije tendere i sredstva za projekte dobijaju sve češće novoosnovane firme, udruženja građana i mediji. Nije retka praksa da poslove iz jedne industrije dobijaju firme koje se nikada nisu bavile tom delatnošću. Jasno je da postoje pritisci novca i moći na političare, ali je vaš posao da nađete način da to odbijete. Važno je sačuvati autentične firme, udruženja i medije iz lokalne zajednice, da se ne utiče na njihovu prirodu i poslovanje zbog kratkoročnih političkih interesa. A vaša politička karijera i postaje kratkoročni politički interes ukoliko dozvolite da novac građana ode po „partijskoj liniji“, a ne i najboljem ponuđaču. Ne dozvolite da vaš grad ostane bez ovih autentičnih firmi i udruženja jer bez njih vaš grad više neće biti isti.

6. Finansiranje medijskih sadržaja. Po Zakonu, sufinansiranje medijskih sadržaja od javnog značaja ne sme uzeti formu finansiranja medija. Lokalna samouprava kroz konkurse zapravo finansira medijske proizvode koji obezbeđuju da se u lokalnoj zajednici otvoreno razgovara o segmentima javnog interesa koji su prioritet u određenoj budžetskoj godini. Ako je to zakonski okvir, zašto na lokalu nema rasprava kroz koje građani biraju prioritete javnog interesa? Još gore, zašto se iz lokalnih budžeta finansira i po 70% i više procenata godišnjeg budžeta lokalnih medija? Promenite kriterijume za finansiranje medija, obezbedite da građani biraju teme od javnog interesa, da se u medijima čuju i kritički glasovi, i ograničite iznos finansijske podrške na najviše 25% godišnjeg budžeta medija. Ukoliko građani finansiraju promociju lokalne vlasti, oni praktično finansiraju ulepšanu medijsku sliku rada partija na vlasti, što je ozbiljna zloupotreba budžeta. Samo nesigurni ljudi se plaše kritike. Pametni iz nje uče.

7. Javne rasprave i učešće građana. Javne rasprave bi trebalo da budu pravovremene, transparentne i svrsishodne. Lokalna samouprava treba da objavljuje pozive na javne rasprave na vreme, na način koji će informaciju o vremenu, mestu i temi javne rasprave da učini dostupnu što širem delu javnosti. Svrsishodnost se dobija isključivo ako se predlozi građana (i u pisanoj i usmenoj formi) na javnim raspravama ozbiljno razmatraju od strane organa koji organizuje javnu raspravu. Na svaki predlog građana je potrebno dati odgovor i obrazloženje.

Javne rasprave ne smeju biti javne prezentacije već donetih odluka! Na primer, rasprava o lokalnom budžetu je besmislena ukoliko se održava nakon što gradsko/opštinsko veće dostavi predlog odluke o budžetu lokalnom parlamentu. Poželjno je uraditi dve javne rasprave: preliminarnu raspravu o dugoročnim budžetskim prioritetima u fazi dok direktni korisnici sredstava kreiraju svoj predlog finansijskog plana, kao i javnu raspravu čije rezultate će analizirati veće pre nego što dostavi svoj predlog lokalnoj skupštini. Gradsko/opštinsko veće i nadležne službe bi trebalo da javno objave sve predloge iznete na javnoj raspravi, nazive predlagača, kao i sudbinu svakog od predloga (da li je usvojen ili odbijen uz obrazloženje).

Lokalna samouprava ima obavezu po Zakonu o lokalnoj samoupravi i Zakonu o planskom sistemu da obezbedi i svrsishodan okvir učešća građana u donošenju odluka kroz narodne inicijative i zborove građana na lokalu. Iskoristite ovu priliku da se povežete sa građanima, čujete njihove predloge i ideje. Uspostavite dvosmernu komunikaciju kojom ćete lokalnu samoupravu vratiti tamo gde i pripada – građanima i građankama koji žive u njoj i koji finansiraju njen budžet.

8. Uključite se i pratite procese EU integracija. U odnosu na ukupan broj propisa koje će Srbija usvojiti u procesu EU integracija, više od 70% će se primenjivati na lokalnom nivou. Imate li kapaciteta i resursa za to? Da li ste spremni da preuzmete nove obaveze koje zahteva proces EU integracija? Da li vas neko pita šta su vaše potrebe i da li dobijate pozive da se uključite i date doprinos EU integracijama? Dobili ste mandat ne samo da obezbedite postizanje kratkoročnih ciljeva, već i da pripremite vašu opštinu/grad za budućnost. Investirajte u znanje, povežite se sa ljudima i izgradite kapacitete lokalne administracije da može da odgovori izazovima koji su daleko veći od onih sa kojima se suočavaju danas.

9. Imovina lokalne samouprave je veliki resurs. Iz nje se mogu crpeti finansijski prihodi, ali i razvijati socijalni kapital. Pretvaranje napuštenih prostora u vlasništvu lokalne samouprave u prostor za kulturu, umetnost, okupljanje mladih, okupljanje starijih lica, edukativne prostore… je ulaganje u socijalni kapital, u kvalitet života, znanja i veština ljudi na lokalu. Time obezbeđujete da ljudi u vašoj zajednici postanu građani sveta, sposobni da uđu u svaku utakmicu sa građanima i iz zapadnih i iz istočnih zemalja. Upravo ovaj socijalni kapital obezbeđuje prilike da ljudi od svojih života stvore nešto vredno. Zapošljavanje nam je potrebno da bismo živeli. Ali zaposlene zajednice bez identiteta su prazne, bezdušne ulice kojima zapravo niko nema potrebu da hoda. I zato, ne „poklanjajte“ imovinu lokalne samouprave državi ili privatnim investitorima olako. Tu imovinu stavite u korist lokalnog života. Nju su stvarale vaše prabake i pradeke, odvajali od svojih para kroz samodoprinos da bi njihova deca imala bolji grad i lepši život.

Brojne zadužbine i građevine izgrađene iz samodoprinosa ili ostavljene u legat su namenjene konkretnim namenama, sa konkretnim ciljem, sa titularom koji je lokalni entitet (lokalna samouprava ili institucija) i nije na vama da odlučujete šta ćete sa njima da radite. Na vama je da nađete najbolji način da deca i unuci ljudi koji su ostavili imovinu gradovima i opštinama ostvare neko dobro.

10. Budite samouprava!

Za svaku od ovih preporuka NKD vam je na raspolaganju da pomogne u ostvarenju kroz kreiranje saržaja lokalnih politika, predloge za uspešniju primenu politika i izgradnju konstruktivne i otvorene institucionalne kulture na lokalu.

S poštovanjem,

NACIONALNA KOALICIJA ZA DECENTRALIZACIJU, Srbija (sedište u Nišu)
KLUB ARS NOVA, Valjevo
EVROKONTAKT, Kruševac
EDUKATIVNI CENTAR, Kruševac
MEDIA I REFORM CENTAR, Niš
ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA, Negotin
ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA, Niš
PROAKTIV, Niš
RESURS CENTAR, Majdanpek
ROMA CENTAR, Kragujevac
STARA PLANINA, Pirot
TIMOČKI OMLADINSKI CENTAR, Zaječar
URBAN IN, Novi Pazar
UŽIČKI CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA I DEMOKRATIJU, Užice