Osvetlimo Zvezdu!

2180

Protest  „Osvetlimo Zvezdu“ održaće se 26. decembra, sa početkom u 17.00 sati, na trotoarima oko naselja Crvena Zvezda (Dušana Popovića i Višegradska). Namera nam je da baterijskim lampama osvetlimo naselje, pozovemo nadležne da hitno uključe struju i prekinu diskriminatorno postupanje prema stanovnicima naselja.
I pored rešenja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti da društvo za distribuciju električne energije Jugoistok postupa diskriminatorno prema domaćinstvima u naselju Crvena Zvezda, naselje je bez struje od 22. avgusta 2016. godine. Više od 80 porodica živi u nehumanim uslovima, bez osnovnih  uslova za život,  a deca, stari i osobe sa invaldiditetom su u posebno ugroženi ovakvim postupanjem.
Pozivamo sve savesne građane i građanke na solidarnost, da se pridruže stanovnicima naselja Crvena Zvezda tokom protesta, i pokažemo im da nisu sami.
Ponesite baterijske lampe kako bi naselje ponovo dobilo svetlost makar na sat vremena u hladnoj decembarskoj noći!