Nasilje u porodici – kakva je naša stvarnost?

2081

U organizaciji Komiteta pravnika za ljudska prava-YUCOM i Odbora za ljudska prava Niš održan je okrugli sto u niškom Medija centru na kome je predstavljeno istraživanje o usklađenosti domaćeg zakonodavstva i prakse državnih organa sa međunarodnim standardima.

Na tribini su Zorka Kovačević (YUCOM) i Dragan Đorđević (Odbor za ljudska prava Niš) pred predstavnicima državnih institucija i nevladinih organizacija govorili o regionalnom projektu „Podrška ženskim ljudskim pravima na zapadnom Balkanu“ i ulozi državnih organa u prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici.

Istaknuto je da praksa u našoj zemlji pokazuje porast broja prijava kršenja ljudskih prava i zlostavljanja u porodici ali da se, sa druge strane, domaće sudstvo veoma retko poziva na međunarodne standarde za borbu protiv nasilja u porodici, budući da se i dalje smatraju vrstom političke ucene Zapada. Ti standardi, međutim, mogu biti od velike koristi prilikom rešavanja slučajeva porodičnog nasilja pred domaćim sudovima.