Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS za Rome – aktivnosti u Zaječaru

2031

U okviru projekta “Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS za Rome” aktivisti Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS posetili su 23. oktobra  Zaječar. Na mobilnom AD punku  na takozavnoj Romskoj pijaci kao i u Avramici, obližnjem rudarskom naselju  mešovite nacionalne strukture sa većinskim romskim stanovništvom, promovisana je Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS za Rome. Ove aktivnosti su imale za cilj da informišu  stanovnike naselja o programu besplatne pravne pomoći Mreže CHRIS, upoznaju sa mogućnostima zaštite svojih prava, kao i promociju call centra Mreže CHRIS za besplatnu pravnu pomoć.  Mreža besplatne pravne pomoći ove godine u fokusu ima prava članova romske zajednice u Srbiji i njihovo unapređenje i zaštitu,  posebno u slučajevima diskriminacije. Između ostalih aktivnosti program besplatne pravne pomoći realizuje se i u formi mobilnih AD punktova u romskim naseljima u regionima delovanja Mreže CHRIS. Današnja akcija u Zaječaru realizovana je zahvaljući  podršci  Civil Rights Defenders (Branitelji građanskih prava)  koju je omogućila Švedska međunarodna agencija za razvoj Sida .

U današnjim aktivnostima Mreže CHRIS u Zaječaru na prostoru takozvane Romske pijace i u naselju Avramica učestvovali su Miljan Rašić, predsednik Društva Roma u Zaječaru i lokalni romski koordinator u Zaječaru, članovi Društva Roma u Zaječaru : Katarina Merdžić, Željka Radosavljević i Miljan Simić, članovi Odbora za ljudska prava Negotin u sastavu: Sanijela Dinić, pravnica Kancelarije pravne pomoći Odbora za ljudska prava Negotin, Dobrica Selimović, koordinator za prava Roma Odbora za ljudska prava Negotin, Valentina Petrikić, asistenkinja koordinatora i Dušan Prvulović, predsednik Odbora za ljudska prava Negotin.

Aktivnosti su medijski propratili Radio televizija Best, Radio televizija Fira i TimocPress.