Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS za Rome – aktivnosti u naselju Balačka

2081

U okviru projekta “Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS za Rome” koji se realizuje  zahvaljući podršci Civil Rights Defenders (Branitelji građanskih prava) i Švedske međunarodne agencije za razvoj Sida, članovi Chris kancelarije Valjevo boravili su 18. septembra 2015.g. u naselju Balačka. Ovo Romsko naselje koje broji približno 300 meštana, udaljeno je 20 km od Valjeva.

Na dobro organizovanom i posećenom skupu meštani Balačke su upoznati sa programom besplatne pravne pomoći za Rome koji sprovodi Mreža CHRIS. Promovisan je besplatan call centar 0800-008-007, a putem informativnog materijala i u neposrednom razgovoru sa predstavnicima Chris kancelarije okupljeni meštani su mogli da se upoznaju sa mogućnostima i načinima ostvarivanja besplatne pravne pomoći.

Ovom skupu, pored pravnice i asistenta koordinatora Chris kancelarije Valjevo, prisustvovali su i Pomoćnica gradonačelnika grada Valjeva za socijalnu zaštitu, Koordinator i članovi Mobilnog tima za inkluziju Roma grada Valjeva, Zastupnik manjina grada Valjeva, tri pedagoška asistenta, predstavnica Centra za socijalni rad kao i zdravstvena medijatorka za grad Valjevo.

Današnja  aktivnost u Valjevu realizovana je zahvaljući  podršci  Civil Rights Defenders (Branitelji građanskih prava)  koju je omogućila Švedska međunarodna agencija za razvoj Sida.