Koalicija protiv diskriminacije pozdravlja usvajanje Zakona o zabrani diskriminacije

2107

Koalicija protiv diskriminacije pozdravlja usvajanje Zakona o zabrani diskriminacije i ističe da je zakon osnovni i prvi korak u efikasnoj borbi za odbranu ustavnog principa jednakosti svih pojedinaca.Veoma je važna činjenica da je većina poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije stala iza teksta Predloga zakona, odnosno da nije glasala za suštinske izmene predloženog zakona.

Koalicija podseća da je prvi Model zakona protiv diskriminacije urađen još 2001. godine, a da je dve godine kasnije urađen i Model zakona protiv diskriminacije osoba sa invaliditetom. Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom je usvojen 2006. godine, dok opšti antidiskriminacioni zakon nije stavljan na dnevni red Narodne skupštine i pored zalaganja nekih poslaničkih grupa, sve do marta ove godine.

Nakon poslednjih izbora i formiranja Vlade, Koalicija protiv diskriminacije radila je zajedno sa Ministarstvom rada i socijalne politike i Ministarstvom za ljudska i manjinska prava na izradi konačnog Nacrta zakona. Rad je podrazumevao najširu javnu raspravu u kojoj su učestvovali svi zainteresovani akteri i trajao je skoro šest meseci. Ovakav zajednički rad je od strane međunarodnih organizacija i domaće javnosti ocenjen kao najbolji model saradnje vlasti i civilnog društva. U toku javne rasprave nije bilo bitnijih primedbi na tekst zakona koji je upućen Narodnoj skupštini na usvajanje. I pored toga, Predlog zakona je povućen iz procedure samo petnaest sati pre početka rasprave, i to na zahtev SPC i drugih verskih zajednica.

Koalicija izražava zadovoljstvo zbog adekvatne reakcije organizacija civilnog društva, većine medija i javnih ličnosti tokom 22 dana od povlačenja prvobitnog Predloga zakona. Iako su protivnici Predloga zakona tokom ovog perioda pokušavali da zadobiju podršku javnosti putem širenja homofobije i netačnih informacija da se zakon isključivo odnosi na LGBT populaciju, Koalicija smatra da je protekla debata doprinela poboljšanju položaja ove zajednice u Srbiji. Takođe, smatramo da je javnost imala prilike da se neposredno, putem televizijskog prenosa, uveri u namere i opredeljenja pojedinih opozicionih stranaka koje su na Predlog zakona podnele više stotina amandmana.

Koalicija protiv diskriminacije podseća da, između ostalog, Zakon zabranjuje govor mržnje, udruživanje radi vršenja diskriminacije, versku diskriminaciju, diskriminaciju u postupcima pred organima javne vlasti, diskriminaciju u oblasti rada, diskriminaciju u vršenju javnih usluga i korišćenju objekata i površina, diskriminaciju u obrazovanju i stručnom osposobljavanju, diskriminaciju na osnovu pola, diskriminaciju na osnovu seksualne orijentacije, diskriminaciju dece, diskriminaciju na osnovu starosnog doba, diskriminaciju nacionalnih manjina, diskriminaciju zbog političke ili sindikalne pripadnosti, diskriminaciju osoba sa invaliditetom i diskriminaciju s obzirom na zdravstveno stanje.

Pozivamo Predsednika Srbije da bez odlaganja donese Ukaz o proglašenju zakona, a Vladu Srbije da na vreme obezbedi finansijska sredstva i ostale uslove za rad Povereniku za zaštitu ravnopravnosti koji je ustanovljen ovim Zakonom. O?ekujemo od Narodne skupštine da Poverenika izabere u roku koji je predvičen članom 61. Zakona o zabrani diskriminacije.

Koaliciju protiv diskriminacije čine Centar za unapređivanje pravnih studija, švedski helsinški odbor za ljudska prava, Anti-trafiking centar, Udruženje studenata sa hendikepom, Inicijativa mladih za ljudska prava, Gej-strejt alijansa, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Mreža odbora za ljudska prava CHRIS, Gayten i Inicijativa za inkluziju VelikiMali.