Javni Forum u Negotinu-Diskriminacija Roma u Srbiji

2202

U maloj sali Opštine Negotin u utorak, 17. novembra 2015. godine održan je okrugli sto u organizaciji Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS sa temom „Javni forum – Diskriminacija Roma u Srbiji“. Cilj skupa je bio otvaranje dijaloga o problemima koji su posledica diskriminacije Romske nacionalne manjine u lokalnoj zajednici i o mogućnostima prevazilaženja ovih problema na temelju postojeće zakonske regulative i međunarodnih standarda zaštite ljudskih prava.Na skupu su govorili Dragan Đorđević, kordinator Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS, Dušan Prvulović, predsednik Odbora za ljudska prava Negotin, Dobrica Selimović, kordinator za prava Roma Odbora za ljudska prava Negotin, Nadica Vasić, zamenica predsednika opštine Negotin, Aleksandra Veličković, pomoćnica predsednika opštine Negotin, predstavnici Centra za socijalni rad, predstavnik policijske stanice u Negotinu i romske nacionalne manjine.
Na ovom skupu razgovaraslo se o svim problemima ove socijalno ugrožene populacije među kojima su najveći nezaposlenost i loši uslovi stanovanja. Nadica Vasić, zamenica predsednika opštine Negotin je prisutne upoznala sa aktivnostima koje lokalna samouprava preduzima na rešavanju stambenog zbrinjavanja Roma koji žive u Dunavskoj ulici, dok je o problemima prisutnim u objektu „Beli dvor“ govorila Aleksandra Veličković, pomoćnica predsednika opštine Negotin. Po prvi put u Negotinu su u otvorenom dijalogu o teškoćama i problemima i načinu njihovog prevazilaženja razgovarali predstavnici ove manjine, lokalne vlasti i nevladinog sektora. Javni forum organizovan je u vremenu od 12:00 do 14:00 časova a od 14:00 do 16:00 časova u istom prostoru održana je fokus grupa gde su Dragan Đorđević, kordinator Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS i Dobrica Selimović, kordinator za prava Roma Odbora za ljudska prava Negotin razgovarali sa predstavnicima Romske zajednice. Javni forum i fokus grupa u Negotinu, Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji organizovala je u okviru projekta Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS za Rome zahvaljujući podršci Civil Rights Defenders koju je obezbedila Švedska međunarodna agencija za razvoj SIDA.
Skup je medijski propraćen od strane negotinskog dopisništva RTV BOR iz Bora, TV TRANS iz Negotina, informativne službe Opštine Negotin i TimocPress-a iz Negotina.