Iz(među) redova, RTV Belle amie, 23.09.2014.

2232

Emisija posvećena predstojećoj Paradi Ponosa u Beogradu, a učestvovali su: Dragan Đorđević, Mreža odbora za ljudska prava CHRIS;Vladan Glišić,član Starešinstva Pokreta Dveri.