Govor mržnje prema manjinskim grupama i predstavnicima vlasti koji promovišu ljudska prava

2062

Povodom najnovijih postera organizacije „Crna Ruka“ u Pančevu kojima se širi govor mržnje, Koalicija protiv diskriminacije zahteva od policije da otkrije i uhapsi sve one koji pozivaju na nasilje i mržnju prema pripadnicima diskriminisanih grupa i predstanicima vlasti. U posledje vreme, meta ovakvih napada su sve više i oni koji javno podržavaju poštovanje ljudskih prava svih građana Srbije bez obzira na njihovu pripadnost odrećenoj manjinskoj grupi.

Najnoviji posteri su se pojavili 10. aprila 2009. godine u Pančevu i na njima se pored nekoliko pornografskih fotografija pod naslovom „Da li je ovo zemlja za njih?“ nalazi i fotografija Marka Karadžića, državnog sekretara Ministarstva za ljudska i manjinska prava, kao i njegova izjava kojom je govorio u prilog održavanju Gej parade u Beogradu. Uz potpis u dnu postera, organizacija „Crna Ruka“ postavlja pitanje „Da li će svi koji su podržali Zakon o pederima prisustvovati ozakonjenim orgijama po gradovima i ulicama Srbije ?“

Koalicija protiv diskriminacije podseća da je pre nekoliko nedelja i organizacija „Nacionalni stroj“ čiji su pripadnici poznati policiji, pravosuđu i javnosti, u Novom Sadu lepila nalepnice „Stop homoseksualizmu“. Na njima se nalazi i pitanje „Želite li da ovo bude vaše dete? Razmislite o tome! šta podržavate?“ Ni u ovom slučaju počinioci nisu privedeni. Slične pretnje pripadnicima manjinskih grupa i predstavnicima vlasti koji govore u prilog poštovanja ljudskih prava svih građana, pojavljuju se na sajtovima organizacija „Obraz“, „Stormfront“, „Naši“ i „Srpski nacionalisti“, ali bez ikakve reakcije policije. Grafiti „Smrt pederima!“ se takođe nalaze na stotinama prometnih mesta u Beogradu i zbog njih niko nije priveden.

Govor mržnje prema političkim partijama, predstavnicima vlasti i pojedincima koji su javno podržavali Zakon protiv diskriminacije je bio prisutan i u medijima tokom marta ove godine, pošto je predlog Zakona protiv diskriminacije povućen iz procedure. U svim slučajevima, poruke mržnje su bile bazirane na duboko ukorenjenoj homofobiji i predrasudama prema građanima drugačije seksualne orijentacije.

Udruživanje radi vršenja diskriminacije zabranjeno je članom 10. Zakona protiv diskriminacije, dok je govor mržnje kažnjiv po članu 11. istog zakona. Istovremeno, tekstovi medija koji takođe sadrže govor mržnje kažnjivi su po članu 38. Zakona o javnom informisanju.

Koalicija protiv diskriminacije poziva policiju i tužilaštvo da bez odlaganja reaguju i otkriju one koji šire govor mržnje kako prema pripadnicima manjinskih grupa, tako i prema malobrojnim predstavnicima vlasti koji na pravi način promovišu ljudska i manjinska prava, dajući primer drugima i direktno doprinoseći primeni domaćih i međunarodnih standarda. Koalicija očekuje od najviših predstavnika vlasti da osude napad kojem je izložen Marko Karadžić i svi drugi pojedinci, organizacije ili partije koji se zalažu za unaprećenje ljudskih prava u Srbiji.

Članice Koalicije protiv diskriminacije su Centar za unapređivanje pravnih studija, švedski helsinški odbor za ljudska prava, Gej-Strejt Alijansa, Inicijativa mladih za ljudska prava, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Anti-trafiking centar, Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS network), Udruženje studenata sa hendikepom, Inicijativa za inkluziju „VelikiMali“ i Gayten LGBT.