Deveti seminar Mreže Pravne Pomoći CHRIS

2081

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji – CHRIS, organizovala je deveti seminar u okviru projekta Mreže pravne pomoći CHRIS u Nišu, u prostorijama Odbora za ljudska prava Niš, 11. juna 2005.

Tema devetog seminara bila je čl. 3 Evropske konvencije o ljudskim pravima – Zabrana mučenja.

Nakon uvodnih napomena koordinatora Mreže CHRIS Dragana Đorđevića, Nenad Vujić iz Pravosudnog centra za obuku i stručno usavršavanje iz Beograda je sa advokatima i pravnicima Mreže CHRIS obradio temu seminara. Ne seminaru je takođe urađena analiza procesuiranih slučajeva Mreže CHRIS.

Seminar je realizovan zahvaljujući podršci švedskog Helsinškog Odbora za Ljudska Prava, bazičnog donatora Mreže Odbora CHRIS.