APEL POLICIJI DA REAGUJE U SLUČAJEVIMA NEZAKONITIH SKUPOVA

2056

Koalicija nevladinih organizacija koja prati sprovođenje izborne kampanje apeluje na Ministarstvo unutrašnjih poslova da hitno počne sa primenom važećeg Zakona o javnom okupljanju.

Zakon o javnom okupljanju, koji je stupio na snagu februara 2016. godine, predviđa da su okupljanja građana između ostalog, ispred zdravstvenih ustanova, škola, predškolskih ustanova uvek zabranjena. I pored toga, svakodnevno se ovakva okupljanja dozvoljavaju i ne sprečavaju niti prekidaju od strane MUP-a.

Prateći održavanje javnih okupljanja, pre svega u predizbornim kampanjama političkih stranaka, koalicija nevladinih organizacija uočile su veliki broj skupova koji su organizovani i održani direktno kršeći odredbe novog zakona.

Ističemo da su na pojedinim od tih skupova, lično prisutni premijer Aleksandar Vučić i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji je tokom izrade ovog zakona, lično branio stav MUP-a o apsolutnoj zabrani održavanja bilo kakvih skupova na pomenutim mestima. Na taj način, najviši predstavnici vlasti Srbije svojim ličnim primerom promovišu nedozvoljena postupanja u toku izborne trke.

Koalicija nevladinih organizacija koja prati sprovođenje izborne kampanje poziva nadležne organe da jednako primenjuju sve relevantne zakone prema svim učesnicima na predstojećim izborima, i time obezbede legitimitet budućih predstavnika vlasti.

Saopštenje