Otvoreni medijski sadržaji

2325

U prostorijama Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije  25. juna 2018. godine održan je prvi sastanak o predlozima organizacija civilnog društva za Akcioni plan Partnerstva za otvorenu upravu. Uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija sastanak su organizovali Odbor za ljudska prava Niš i Ministartsvo kulture i informisanja Republike Srbije a pored predstavnika Ministartsva i Odbora učestvovali su  predstavnici Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Kancelarije za IKT i e-Upravu, Edukacionog centra iz Leskovaca, Pravnog fakulteta Univerziteta Union, BIRN Srbija, Građanskih inicijativa,  Misije OEBS u Srbiji, Fondacije za otvoreno društvo, Srbija i UNDP Srbija. Cilj radnog sastanka je bio da se razmotre predlozi koje su Odbor za ljudska prava Niš i BIRN Srbija poslali u okviru izrade Akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, a koji su u nadležnosti Ministarstva kulture i informisanja,  razmene iskustva i pronađu najbolja rešenja koja će omogućiti implementiranje tih predloga.

Tokom sastanka  timu Ministarstva kulture i informisanja  koju su činili : Slavica Trifunović, pomočnik ministra za informisanje i medije; Igor Jovičić sekretar Ministrstva; Ivana Đurić samostalni savetnik za normativne poslove u Sektoru za informisanje i medije,  dodatno  su obrazloženi  sledeći predlozi:

  1. Predstavljanje inicijative i web aplikacije “Otvoreni medijski sadržaji” – Odbor za ljudska prava Niš i Edukacioni centar Leskovac
  2. Predstavljanje mera za unapređenje Registra medija i uspostavljanje sekcije na portalu eUprava za podnošenje projekata za javno informisanje – BIRN Srbija

Inicijativu “Otvoreni medijski sadržaji”  i istoimenu web aplikaciju putem koje bi medijski sadržaji sufinansirani javnim sredstvima postali dostupni svim građanima na jednom mestu predstavio je Ivan Grujić iz Edukacioonog centra Leskovac,  a o utemeljenju u postojećem pravnom okviru i obavezi organa javne vlasti  u vezi ove  inicijative učesnike je informisao Prof.dr. Saša Gajin sa Pravnog fakulteta Union. U ime BIRN Srbija,  predloge i mere za unapređenje Registra medija i uspostavljanje sekcije na portalu eUprava za podnošenje projekata za javno informisanje predstavile su Dragana Žarković Obradović i Tanja Maksić.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je na sastnaku predstavljala Dragana Brajović,  a Kancelarija za IKT i eUpravu Marija Kujančić.

Sastanak je organizovan u okviru realizacije projekta „Uticaj građana na javno informisanje”, koji Odbor za ljudska prava Niš zahvaljujući podršci Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.