Unapređenje primene Alternativnih sankcija kroz izmene zakona

299
Mreža CHRIS Alternativne sankcije
Mreža CHRIS je  18.januara 2023. u Kući ljudskih prava organizovala  okrugli sto pod nazivom „Unapređenje primene alternativnih sankcija kroz izmene zakona“.

Ciljevi okruglog stola  bili su  informisanje  stručne javnosti sa Predlozima zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika i Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera,  koje je pripremio pravni tim Odbora za ljudska prava Valjevo/kancelarije Mreže CHRIS u Valjevu, kao  i pokretanje  dijaloga o ključnim izazovima i mogućim pravcima daljeg unapređenja pravnog okvira, a u cilju daljeg razvoja  sistema Alternativnih sankcija u Republici Srbiji.

U uvodnim izlaganjima, Dragan Đorđević iz Mreže odbora CHRIS  je istakao potrebu da se javna debata  o unapređenju sistema vanzavodskih sankcija i mera pokrene  u javnom prostoru,  a pre svega da se kandiduje kao tema unutar stručne javnosti u Srbiji, a Neda Mirković Civil Rights Defenders  je posebno naglasila značaj kontinuiranog unapređenja pravnog  okvira u Srbiji prvi preduslov za dalje  unapređenje ljudskih prava i sloboda.  Saša Aleksić, Odbor za ljudska prava Valjevo je predstavio  iskustva i izazove u neposrednom radu sa pravnim stručnjacima na izmenama i dopunama Krivičnog zakonika i Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera. U nastavku debate,  stručni saradnici Odbora za ljudska prava Valjevo i Mreže CHRIS  Aleksandra Spasojević,  i dr Dragan Obradović, sudija Višeg suda u Valjevu,  prezentovali su sadržaj dva predloga za izmene i dopune Krivičnog zakonika i Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera.

U nastavku su  učesnici izneli  svoja mišljenja, predloge i izazove kako o iznetim predlozima, tako i generalno o sistemu i primeni Alternativnih sankcija i mera.

Predloge navedenih zakona možete preuzeti u nastavku:

Predlog Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog Zakonika

Predlog Zakona o izmenama i dopunama vanzavodskih sankcija i mera

Organizaciju okruglog stola  podržao je Civil Rights Defenders u okviru projekta ,,Primena Alternativnih sankcija u Srbiji,, a omogućila Švedska međunarodna agencija za razvoj Sida