Saopštenje povodom posete selu Jabuka

1971

Nalazi i preporuke organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava nakon posete selu Jabuka. Povodom izjava predstavnika državnih organa da u selu Jabuka nema kršenja ljudskih prava, predstavnici 8 nevladinih organizacija, koalicija, umetnici i aktivisti posetili su ovo selo, kako bi se uverili kako žive meštani 50 dana posle tragičnih događaja.

Nakon ubistva Dejana S. (17), dečaka srpske nacionalnosti, koje je izvršio njegov vršnjak, B. J. dečak romske nacionalnosti, u Jabuci su započele „protestne šetnje“, koje su prerasle u nasilje i širenje rasne mržnje prema Romima, koje je nesmetano trajalo dva dana. Reakcija policije, opštinskih vlasti i ostalih državnih organa usledila je tek trećeg dana od početka napada na romske meštane i na metodističku crkvu.

Posle jake reakcije policije, napadi su prestali. Policija sada povremeno posećuje romske stanovnike koji se zbog učestalih poruka mržnje i dalje plaše da u toku večeri i noći izlaze iz svojih kuća. Prema rečima meštana, policija im je savetovala da ne izlaze iz kuća jer će time „provocirati ostale“, što se naročito odnosi na proslavu seoske slave Sveti Ilija koja će biti obeležena u centru sela 2. avgusta 2010. godine. Istovremeno, Romi u Jabuci se ne osećaju sigurno ni preko dana zbog učestalih dobacivanja koje im upućuju drugi meštani i grafita koji se povremeno pojavljuju u selu.

Prema rečima romskih stanovnika Jabuke, oni sada večeri provode uglavnom zajedno u svojim kućama što ranije nije bio slučaj, dok zbog straha planiraju da podignu veće ograde ispred svojih domova. Neki od njih smatraju da se stanje neće popraviti i razmišljaju o prodaji kuća i odlasku iz sela.

Jedan od najvećih problema je strah Roma od odlaska njihove dece u lokalnu školu. Od dana ubistva romska deca nisu odlazila u školu, a postoji i zabrinutost da deca neće položiti popravne ispite. Posebna zabrinutost postoji za decu koja će od septembra krenuti u prvi razred.

Građani Jabuke ne-Romske nacionalnosti su tokom posete uglavnom negirali probleme ili opravdavali napade na Rome kao „normalnu emotivnu reakciju“. Jovan Lazarevski, član Saveta Mesne zajednice Jabuka je za probleme sa kojima se suočavaju Romi optužio organizacije za ljudska prava koje prema njegovim rečima „tumaraju po selu i kvare odlične međunacionalne odnose“.

Nakon uvida u stanje na terenu, stoji činjenica da su sloboda kretanja, pravo na bezbednost i pravo na obrazovanje limitirani za građane romske nacionalnosti, kao i da postoji velika doza straha, dok je reakcija policije i drugih državnih organa neadekvatna i ne dovodi do punog poštovanja Ustavom garantovanih prava. Pojedine aktivnosti, kao što je uklanjanje grafita koji pozivaju na ubistvo Roma je jedna od pozitivnih pojava koje su uočene u selu. Takođe, velika spremnost pripadnika romske populacije da nastave normalan život sa svojim komšijama i saosećanje sa porodicom ubijenog dečaka daju nam nadu da je mirno rešenje ovog sukoba ipak moguće ukoliko se svi akteri uključe u pokušaj rešavanja problema.

Zbog svega uočenog, nevladine organizacije koje su posetile selo Jabuka očekuju da se na primeru sela Jabuka pokaže spremnost države da konkretnim akcijama odgovori na krizu, to bi pokazalo da sistem zaštite manjinskih prava nije samo načelo koje je teško dostići u Srbiji.

Konkretne mere koje bi popravile stanje u ovom selu nadomak Pančeva, a koje zahtevamo od nadležnih državnih organa su:

– Izrada i sprovodjenje dugoročnog plana rešavanja pitanja bezbednosti, slobode kretanja i prava na obrazovanje romske nacionalne manjine u Jabuci,
– Razgovori sa najugroženijim romskim porodicama, ne samo sa predstavnicima romske zajednice u formi redovnih kontakata, susreta i popisivanja problema.
– U skladu sa nedavno usvojenim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja uvođenje pedagoškog asistenta za romske učenike koji bi omogućio pojedinačan i fokusiran rad sa romskom decom u Jabuci.
– Pokretanje šire kampanje u Jabuci kako bi se sva deca romske nacionalnosti uključila u sistem obrazovanja od predškolskog, pa do visokog.
– Edukacija pripadnika policije o osetljivoj situaciji sa romskom populacijom.
– Otpočinjanje procesa medijacije između podeljenih zajednica koji bi obuhvatao, ali se ne bi ograničavao na otvaranje dijaloga u okviru koga bi veći broj stanovnika Jabuke iz većinske srpske zajednice, a naročito mladih mogao da čuje pomirljive tonove koji dolaze iz romske zajednice, kao i saosećanje Roma sa porodicom ubijenog dečaka.
– Otvaranje dijaloga kako sa većinskom srpskom, tako i sa romskom zajednicom o drugim problemima sela Jabuka, ekonomskom razvoju i perspektivama.

Kako je oktobra 2009. Godine formiran i Savet Vlade republike Srbije za nacionalne manjine, koji okuplja sve aktere koji mogu doprineti rešavanju konkretnih problema sa kojima je ova sredina suočena, očekujemo i adekvatan odgovor tog tela na situaciju koja na žalost još uvek nije mirna.

Selo Jabuka su posetili predstavnici sledećih organizacija: Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, Žene u Crnom, Praxis, Beogradski centar za ljudska prava, Banatska romska mreža, Inicijativa mladih za ljudska prava, Ženski fond „Rekonstrukcija“ i Koalicija protiv diskriminacije koju čine Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Anti-trafiking centar, Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS network), Udruženje studenata sa hendikepom, Inicijativa za inkluziju „VelikiMali“ i Gayten LGBT, a njihove nalaze i preporuke podržavaju i Građanske inicijative i Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji.